Katalogy > Katalog NGC > Seznam NGC objektů v souhvězdí

Seznam NGC objektů v souhvězdí

Souhvězdí: Kružítko
Označení  RA ----(J2000)---- DE  Obj Foto Vis  Pov Obj      Další
objektu   h m s   ° ' "  Typ Mag  Mag  Jas Vel      označení
------------------------------------------------------------------------------------------
NGC 5288  13 48 44,9 -64 41 07  OC  …  11,8 … 4,0'      Cr 278
NGC 5315  13 53 57,0 -66 30 50  PN  13,0 9,8  … 0,23'     PK309-4.2
NGC 5359  14 00 09,5 -70 23 32  OC  …  …  … 8,0'      ESO 066-SC004
NGC 5715  14 43 29,7 -57 34 37  OC  …  9,8  … 5,0'      Cr 286
NGC 5823  15 05 30,6 -55 36 13  OC  …  7,9  … 12'      Cr 290
------------------------------------------------------------------------------------------
                  Typ objektu

    Galaxie.....................GX     Zbytky supernovy............SN 
    Otevřená hvězdokupa.........OC     Hvězda......................SS 
    Kulová hvězdokupa...........GC     Dvojhvězda..................DS 
    Planetární mlhovina.........PN     Trojhvězda..................TS 
    Jasná nebo difuzní mlhovina.BN     Hvězdné mračno v Galaxii....SC 
    Neznámý/nepotvrzený.........UN     Oblast HII v Galaxii........H2 
    Skupina hvězd...............AS  

                 Vysvětlení pojmů

    RA..........................Rektascenze
    DE..........................Deklinace
    Obj Typ.....................Typ objektu (viz výše)
    Foto Mag....................Modrá hvězdná velikost [mag]
    Vis Mag.....................Visuální hvězdná velikost [mag]
    Pov Jas.....................Plošná jasnost [mag/arcmin2]
    Obj Vel.....................Velikost objektu

                 Kritéria vyhledávání

    Typ objektu: všechny typy
    Limit hvězdné velikosti: bez omezení, 0 nebo jasnější
    Další označení: Libovolné nebo žádné
------------------------------------------------------------------------------------------
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 189429krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=22&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib)
Nahrávám...