Katalogy > Katalog NGC > Seznam NGC objektů v souhvězdí

Seznam NGC objektů v souhvězdí

Souhvězdí: Šíp
Označení  RA ----(J2000)---- DE  Obj Foto Vis  Pov Obj      Další
objektu   h m s   ° ' "  Typ Mag  Mag  Jas Vel      označení
------------------------------------------------------------------------------------------
NGC 6838  19 53 46,1 +18 46 42  GC  …  8,4  … 7,2'      M 71
NGC 6839  19 54 33,7 +17 56 20  AS  …  …  … …      h 2057
NGC 6873  20 07 13,8 +21 06 08  OC  …  …  … …      h 2068
NGC 6879  20 10 26,5 +16 55 22  PN  13,0 12,5 … 4,7"x4,1"   PK57-8.1
NGC 6886  20 12 42,7 +19 59 22  PN  12,2 11,4 … 9"x9"     PK60-7.2
NGC 6892  20 16 57,2 +18 01 11  AS  …  …  … …      …
------------------------------------------------------------------------------------------
                  Typ objektu

    Galaxie.....................GX     Zbytky supernovy............SN 
    Otevřená hvězdokupa.........OC     Hvězda......................SS 
    Kulová hvězdokupa...........GC     Dvojhvězda..................DS 
    Planetární mlhovina.........PN     Trojhvězda..................TS 
    Jasná nebo difuzní mlhovina.BN     Hvězdné mračno v Galaxii....SC 
    Neznámý/nepotvrzený.........UN     Oblast HII v Galaxii........H2 
    Skupina hvězd...............AS  

                 Vysvětlení pojmů

    RA..........................Rektascenze
    DE..........................Deklinace
    Obj Typ.....................Typ objektu (viz výše)
    Foto Mag....................Modrá hvězdná velikost [mag]
    Vis Mag.....................Visuální hvězdná velikost [mag]
    Pov Jas.....................Plošná jasnost [mag/arcmin2]
    Obj Vel.....................Velikost objektu

                 Kritéria vyhledávání

    Typ objektu: všechny typy
    Limit hvězdné velikosti: bez omezení, 0 nebo jasnější
    Další označení: Libovolné nebo žádné
------------------------------------------------------------------------------------------
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 186005krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=71&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib)
Nahrávám...