Malá tělesa > Planetky > Planetka 1996 XD19

Planetka
1996 XD19

(19326) 1996 XD19
 
Předběžné označení1996 XD19
Katalogové číslo19326
Název1996 XD19
Objevena
Kdy8. prosince 1996
KdeOizumi
KýmKobayashi, T.
Elementy dráhy
(Ekvinokcium J2000,0)
Epocha27. dubna 2019 0:00:00 UTC
Velká poloosa dráhy – a2,4525 au – 366 891 949 km
Excentricita – e0,1245
Střední denní pohyb – n0,2566°/den
Sklon dráhy k ekliptice – i4,2460°
Délka vzestupného uzlu – Ω222,3977°
Argument šířky perihelu – ω297,6397°
Střední anomálie – M242,7915°
Další údaje
Absolutní hvězdná velikost – H14,30 mag
Fázový parametr – G0,15
Počet pozorování*)1 557
Počet opozic*)17
Pozorována v letech*)1996–2018
Poslední pozorování*)9. prosince 2018
Typ planetkyplanetka v hlavním pásu
Odvozené údaje z elementů dráhy a dalších údajů
Vzdálenost v přísluní – q2,147 au – 321 221 000 km
Vzdálenost v odsluní – Q2,758 au – 412 563 000 km
Oběžná doba – T3,841 roků – 1 402,9 dnů
Vektor P [x]
Vektor P [y]
Vektor P [z]

Vektor Q [x]
Vektor Q [y]
Vektor Q [z]
−0,9383
 0,3377
 0,0749

−0,3423
−0,8752
−0,3420
Průchody přísluním (v JD)23. září 2016 (2 457 655),
27. července 2020 (2 459 058),
30. května 2024 (2 460 461)
Průchody odsluním (v JD)25. srpna 2018 (2 458 357),
28. června 2022 (2 459 760),
1. května 2026 (2 461 163)
Tisserandův parametr – TJ
(vztažený k Jupiteru)
3,5
Největší přiblížení k Zemi**)13. března 2032 (1,16 au)
Nejjasnější ze Země**)13. března 2032 (16,6 mag)
Nejdále od Země**)2. března 2030 (3,75 au)
Nejméně jasná ze Země**)28. dubna 2026 (20,0 mag)
*) vztaženo k 24. května 2019;
**) hodnoty pro největší/nejmenší přiblížení a nejnižší/nejvyšší pozorovanou hvězdnou velikost
jsou spočítány pro období od 16. června 2019 do 31. prosince 2050 s intervalem 1 den.

Poloha planetky ve sluneční soustavě

Dráha planetky
DenMěsícRokNahrávám..Animace
++.++++dozadustopdopredu
Měřítko: Body:  

Na obrázku je v základním nastavení znázorněna aktuální poloha planetky ve sluneční soustavě v rovině ekliptiky. Měřítko je zvoleno automaticky podle vzdálenosti planetky v odsluní (aféliu) tak, aby se celá trajektorie planetky vykreslila a optimálně vyplnila plochu obrázku. Dle měřítka, které lze změnit z vybraných hodnot, je vykreslena i poloha (včetně trajektorií) některých planet sluneční soustavy. Barva čáry trajektorie naznačuje, zda se planetka nachází nad rovinou ekliptiky (modře) nebo pod ní (červeně).

Polohu těles ve sluneční soustavě lze vykreslit i pro jiné datum (nebo "dnes"), které se