Praktické úlohy > Pracovní listy > PRACOVNÍ LIST Fotografie měsíčního disku

PRACOVNÍ LIST Fotografie měsíčního disku

NÁROČNOST ÚLOHY:

Část úlohy náročnost
sestava 2
fotografování 3
zpracování 2
časová náročnost 1
pozorovací stanoviště 2
celková obtížnost 2

POPIS ÚLOHY:

Fotografie měsíčního disku je jedna z nejjednodušších úloh fotografování v primárním ohnisku dalekohledu. Vzhledem k tomu, že u Měsíce nehrozí nebezpečí poškození zraku a celé fotografování se většinou odehrává v chladu a temnotě, je obvykle jednodušší zvládnout dobře fotografii Měsíce, než Slunce, kde je jak fotograf, tak i fotografická technika vystavena přímému slunečnímu svitu, což může být poněkud nepříjemné, obzvlášť když na jasném slunci není náhledový displej fotoaparátu dostatečně čitelný a je obtížné na něm vidět detaily.

V této úloze je cílem vytvořit technicky zvládnutou fotografii Měsíce s pomocí fotoaparátu v primárním ohnisku dalekohledu umístěného na paralaktické montáži.

Úloha pomůže začátečníkovi natrénovat sestavení paralaktické montáže za tmy a základní zvládnutí používání dalekohledu pro fotografické účely. Následné zpracování snímku je velice jednoduché a téměř se neliší od běžné úpravy obyčejné denní fotografie.

POMŮCKY:

 • Dalekohled SkyWatcher ED 80/600
 • Paralaktická montáž Synta HEQ5 Sky Scan
 • Digitální fotoaparát Canon EOS 40D
 • Kabelová spoušť
 • Kabelová spoušť
 • Notebook + software pro stažení a zpracování fotografií

POPIS ASTRONOMICKÉ MONTÁŽE HEQ5 S PŘIPOJENÝM REFRAKTOREM:

Montáž
Obrázek 1: rovníková montáž Synta HEQ5 SkyScan
Dalekohled
B.Rosnice
C.Objektiv
D.Objímka objektivu
E.Tubus dalekohledu
F.Stativový šroub pro uchycení
fotoaparátu "na zádech" dalekohledu
G.Upínací kruhy
H.Hledáček
I.Objímka hledáčku
J.Justážní šrouby hledáčku
K.Okulár
L.Zenitový hranol
M.Ostricí trubka
N.Ostřicí kolečko
Montáž
1.Aretační páčka Rektascenze
2.Úchyt polárního hledáčku (pod krytkou)
3.Stupnice zeměpisné šířky
4.Elevační šrouby (k usevernění ve výšce)
5.Azimutální šrouby (k usevernění v azimutu)
6.Rozpěrný trojúhelník (s otvory na příslušenství)
7.Aretační šrouby pro vysunutí nohou stativu
8.Noha stativu
9.Ruční ovladač montáže
10.Tyč protiváhy
11.Protiváha (závaží)
12.Aretační šroub protiváhy
13.Aretační šroub tyče protiváhy
14.Deklinační stupnice
15.Aretační šroub Deklince
16.Rybina pro uchycení dalekohledu

POSTUP MONTÁŽE FOTOGRAFICKÉHO VYBAVENÍ:

Při fotografování měsíčního disku si vystačíme s velmi krátkými expozicemi. Proto není nutné věnovat tolik pozornosti ustavení fotografické montáže. Vyjmout stativ montáže z krabice a položit na pevnou zem.

 1. Vyjměte stativ montáže z krabice a rozložte ho na pevnou zem.
 2. Vyjměte z krabice hlavici montáže a postavte ji na horní desku stativu tak, aby patka hlavice sedla do otvoru uprostřed desky (ustavovací šrouby pro usevernění v azimutu musí být dostatečně povoleny, aby mezi ně s rezervou zapadl opěrný kolík vystupující z desky stativu).
 3. Nasuňte rozpěrný trojúhelník na stahovací šroub (rovná plocha trojúhelníku musí směřovat vzhůru) a sešroubujte hlavici montáže se stativem.
 4. Useverněte montáž „od oka“.
 5. Odaretujte obě osy montáže.
 6. Pootočte osou rektascenze tak, aby tyč protiváhy byla natočena k severu (aby byla skloněna dolů).
 7. Osou Deklinace pootočte tak, aby byla rybina přibližně vodorovně a zajišťovací šrouby byly nahoře.
 8. Zaaretujte obě osy montáže.
 9. Povysuňte tyč protiváhy (není nutné ji vysouvat celou, stačí jen do poloviny, nebo třetiny), aretujte, sejměte pojistný šroub, nasuňte závaží (menší – 3kg stačí, je-li k dispozici), zašroubujte pojistný šroub opět na původní místo.
 10. Povolte zajišťovací šrouby upínací rybiny.
 11. Vyjměte dalekohled z kufříku a uchyťte jej za upínací lištu do rybiny montáže a dotáhněte šrouby.
 12. Dalekohled osaďte hledáčkem.
 13. Sejměte z dalekohledu všechny krytky.
 14. Do okulárového výtahu vsuňte a zajistěte redukci na 1,25 palcové okuláry osazenou závitem T2.
 15. Na závit redukce našroubujte redukci T2/Canon EOS.
 16. Sejměte z fotoaparátu základní objektiv a tělo fotoaparátu připojte na dalekohled.
 17. Vytočte ostření dalekohledu asi do poloviny.
 18. Vyvažte osu deklinace.
 19. Vyvažte osu rektascenze.
 20. Do napájecího konektoru připojte napájecí kabel. (Buď z olověné baterie, nebo z měniče)
 21. Do datového konektoru připojte ovladač montáže.
 22. Na ovladači zapněte montáž přepínačem na straně montáže.

VYVAŽOVÁNÍ ROVNÍKOVÉ MONTÁŽE:

Astronomické montáž HEQ5 SkyScan je vybavena motorickými pohyby v obou osách, v Rektascenzi i v Deklinaci. Jiné rovníkové montáže, pokud nemají motory v obou osách, mají motor alespoň v ose rektascenze, aby mohly přístroje na montáži sledovat pohyb oblohy v průběhu dne. Nosnost přístroje se u montáže HEQ5 pohybuje mezi 10 – 20kg, v závislosti na tvaru a použití přístroje. Vzhledem k tomu, že s těmito hmotami pohybují jen nepříliš výkonné krokové či synchronní motory, je nutné pro plynulý chod a snížení mechanického namáhání ozubených převodů perfektně vyvážit.

Je jistě mnoho způsobů, jak postupovat při vyvažování montáže. Tento se osvědčil díky svojí rychlosti a jednoduchosti. Montáž je vhodné mít ve výchozí poloze, tedy osu rektascenze stočenou tak, aby protiváha dalekohledu směřovala k severu (a tedy dolů). Osa deklinace je natočena tak, aby byl tubus dalekohledu přibližně vodorovný. Obě osy jsou zaaretovány.

Nezapomeňte, vyvažování se provádí, až když je dalekohled vybaven vším příslušenstvím a ve stavu, v jakém ho budeme používat: namontovaný hledáček, sejmutá krytka objektivu, připojený fotoaparát, nebo okulár, atd. Pokud je na ostřícím mechanismu fotoaparát, nebo hmotnější okulár, je vhodné vysunout ostření asi do poloniny, nebo do polohy, kde máte vyzkoušeno, že je přibližně zaostřeno. Soustava díky tomu bude blíže ke stavu, v němž se obvykle používá a vyvážení bude přesnější.

 1. Přidržujte jednou rukou dalekohled a povolte aretační páčku Deklinace. Pokud je dalekohled nevyvážený, má snahu se otáčet na tu stranu, kde je těžší. Vraťte jej do vodorovné polohy a osu opět zaaretujte. Opatrně povolte rybinu dalekohledu a opatrně s ním posuňte v rybině opačným směrem, než se dalekohled protáčel. Dejte při tom pozor, aby vám dalekohled z volné rybiny nevypadl. Utáhněte šrouby rybiny a zkuste osu Deklinace odletovat znovu. Upravujte polohu dalekohledu, dokud bude mít snahu na odletované ose stáčet se některým ze směrů. Pak zaaretujte deklinaci a přejděte na vyvážení osy rektascenze.
 2. Osu rektascenze je možné vyvážit posunutím protiváhy na vyvažovací tyči. Před odaretováním je vhodné posunout závaží k spodnímu okraji tyče a toto rameno tím záměrně převážit. Po odletování pak nehrozí, že by se těžší dalekohled protočil. Odaretujte rektascenzi a natočte ji tak, aby byla vyvažovací tyč přibližně vodorovně. Držte tyč v ruce a povolte upevňovací šroub závaží. Posouvejte jej blíže k montáži, dokud nebudou obě ramena páky vyrovnaná. Vyvážení se pozná opět tím, že odletovaná osa nemá snahu se nikam protáčet a drží při natočení do každého směru.

POSTUP FOTOGRAFOVÁNÍ:

Jasnost měsíčního disku se výrazně mění v průběhu měsíce tím, jak se mění fáze Měsíce. Tato změna je tím výraznější, že nehraje roli jen plocha osvětlené části měsíčního disku, ale i další vlivy. Proto se mění expoziční časy podle období, kdy je Měsíc fotografován. Také závisí na tom, co má být na fotografii Měsíce zachyceno. Jedná-li se o snímek úplňku, je nastavení expozice jasné, ovšem při fotografii úzkého srpku otázka, zda je cílem fotografie srpku, nebo popelavého svitu Měsíce (Polepavý svit je způsoben odrazem světla, které na Měsíc odráží Země. Je mnohonásobně slabší, než svit měsíčního povrchu ozářeného přímo Sluncem. Přesto je popelavý svit běžně vidět pouhým okem, pokud je Měsíc několik dní před, nebo po novu.). Rozdíl jasů obou ploch je natolik veliký, že není možné zachytit dobře na jednom snímku z digitálního fotoaparátu jak osvětlený srpek, tak i popelavý svit.

 1. Zapněte fotoaparát.
 2. Zvolte manuální režim.
 3. Režim snímání nastavte na kontinuální.
 4. Nastavte citlivost fotoaparátu 100 až 200 ISO. (Zde je nutné trochu experimentovat, při nižší hodnotě citlivosti budou fotografie tmavší, ale obraz nebude příliš zašuměný. Obecně bývá lepší začít na nižších hodnotách citlivosti a v případě nutnosti zvyšovat. Vysoké hodnoty citlivosti si můžete dovolit pouze v případě, že fotografujete do výstupního formátu RAW a děláte I opravné temné snímky. Tento způsob se však používá spíše u složitějších astrofotografických technik a delších expozic.)
 5. Nastavte formát výstupního souboru na RAW
 6. Nastavte do zorného pole alespoň jeden trochu výraznější, vzdálený svítící objekt (vysílač na obzoru, jasnou planetu, hvězdu, nebo okraj Měsíce …).
 7. Nahrubo zaostřete s pomocí matnice hledáčku.
 8. Zapněte funkci živého náhledu a zvětšete obraz na maximum. Posuňte výřez obrazu na jasný objekt.
 9. Zvolna ostřete, dokud nebude obraz co nejostřejší. (v závislosti na seeingu je zaostření jednodušší, či obtížnější).
 10. Namáčkněte spoušť a voličem expozice nastavte expoziční čas podle vnitřního expozimetru fotoaparátu.
 11. S pomocí kabelové spouště udělejte pokusnou expozici a zkontrolujte, zda není fotografie přeexponovaná, či podexponovaná. (při prohlížení snímku se zobrazeným histogramem jsou na náhledu fotografie zvýrazněny přepálené oblasti blikající bílou plochou) V případě potřeby prodlužte, nebo zkraťte čas expozice.
 12. Pokusnou fotografii v náhledu zvětšete na maximum a zkontrolujte ostrost. Obraz může být neostrý také díky rozmazání obrazu pohybem (zakmitání dalekohledu v průběhu expozice). V tom případě nastavte na fotoaparátu možnost předsklopení zrcátka. (Při fotografování delšími ohnisky se negativně projevuje sklápění zrcátka, které odklání světlo do hledáčku fotoaparátu. Jeho rázy těsně před expozicí mohou rozkmitat celou fotografickou sestavu a tím degradovat pořízené fotografie. Při předsklopení se na první stisknutí spouště pouze sklopí zrcátko a na druhý stisk spouště teprve začne expozice. Čas mezi předsklopením a expozicí se doporučuje dodržet alespoň několik sekund, aby stačil dalekohled dokmitat. Skutečné časy jsou ale různé podle mechanické tuhosti soustavy.)
 13. S pomocí kabelové spouště neexponujte několik fotografií. Není dobré spoléhat se na jediný snímek, vždy je lepší udělat fotografií raději více a později si pro zpracování vybrat tu nejlepší z nich.
 14. Po dokončení poslední expozice vyčkejte uložení snímků na paměťovou kartu.
 15. Vypněte fotoaparát.

ZPRACOVÁNÍ NAFOTOGRAFOVANÝCH DAT:

V první řadě je potřeba fotografie stáhnout z fotoaparátu do počítače. Je možné využít buď čtečky karet, nebo programu EOS Capture dodávaného k fotoaparátu. Ve fotografiích je vhodné udržovat pořádek, proto je dobré vytvořit adresář označený datem, jménem fotografa a krátkým popisem fotografovaného objektu. V tomto adresáři pak mohou být snímky rozděleny do dalších podadresářů, například jako fotografie Slunce, ploché snímky a upravené snímky. S postupem času taková archivace umožní rychle vyhledávat mezi surovými daty i zpracovanými výsledky.

Dále je potřeba vybrat z nafotografovaných snímků Slunce ten nejlepší. Kvalita jednotlivých snímků se bude poněkud lišit, protože při každé expozici byl trochu jiný seeing. Nafocením většího množství snímků se zvýšila šance, že některý ze snímků bude oproti ostatním znatelně nadprůměrný. Takový snímek je potřeba vybrat a dále s ním pracovat. Vzhledem k tomu, že snímky jsou v holém formátu RAW (u Canonu je tento formát označen CR2) je nutné použít prohlížeč, který dokáže tyto snímky korektně zobrazit.

Zpracování vybrané fotografie není obtížné. K celému zpracování stačí program Adobe Photoshop, nebo podobný grafický editor. Základem je u takové fotografie srovnat barvy, úrovně, kontrast a pravděpodobně fotografii oříznout, aby nebylo okolo Měsíce příliš mnoho jednolité černé barvy. V případě, že by se na okrajích objevily duhové okraje (barevná vada objektivu) je možné se jich zbavit převedením fotografie na stupně šedi, ovšem je nutné se smířit s černobílým Měsícem. Ještě lepší, ale poněkud obtížnější způsob je odstranit dva ze tří barevných kanálů (obvykle červený a modrý) Zpracováním pouze zeleného kanálu se dosáhne podobného výsledku, jen ostrost obrazu bude poněkud lepší, než při pouhém převedení obrazu na stupně šedi.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3794krát.

Vytištěno ze stránky projektu Astrofoto (astronomia.zcu.cz/astrofoto/listy/848-pracovni-list-fotografie-mesicniho-disku)
Nahrávám...