Praktické úlohy > Pracovní listy > PRACOVNÍ LIST Fotografie souhvězdí Orion

PRACOVNÍ LIST Fotografie souhvězdí Orion

NÁROČNOST ÚLOHY:

Část úlohy náročnost
sestava 3
fotografování 2
zpracování 2-4
časová náročnost 3
pozorovací stanoviště 3
celková obtížnost 3

POPIS ÚLOHY:

Souhvězdí Orionu je asi nejvýraznějším souhvězdím zimní oblohy. Leží v Mléčné dráze a díky tomu je velmi bohaté na hvězdy i objekty vzdáleného vesmíru. Do této skupiny objektů se řadí mlhoviny, hvězdokupy a galaxie. Často se používá zkratka DSO, z anglického sousloví Deep Space Objects. Fotografovat jednotlivá souhvězdí má význam například pro získání materiálu pro výukové programy orientace na obloze, pro ukázky různých typů kosmických objektů, ale také jen pro potěšení.

Při fotografování je nutné získat sadu alespoň 8 fotografií daného souhvězdí a adekvátní množství opravných snímků. Vzhledem k charakteru fotografovaného objektu je nutné použít delší expozice, než nabízí integrovaný časovač fotoaparátu. Proto je použito externího časovače, kdy je expozice fotoaparátu řízena astrofotografickým programem z notebooku připojeného USB kabelem.

Přínosem této úlohy je procvičení fotografování s pomocí dlouhých expozic na nenáročném příkladu, dále přesnější ustavení montáže, a ačkoli silně zautomatizované, tak i plnohodnotné zpracování sady dlouhých expozic s využitím opravných snímků (temný, bias a plochý snímek).

POMŮCKY:

 • Paralaktická montáž Synta HEQ5 Sky Scan
 • Digitální fotoaparát Canon EOS 40D
 • Fotografický objektiv Tamron 17 – 50
 • Astronomický dalekohled s fotografickým šroubem v upínacím kruhu
 • Kabelová spoušť
 • Notebook se software pro stažení a zpracování fotografií

POPIS ASTRONOMICKÉ MONTÁŽE HEQ5 S PŘIPOJENÝM REFRAKTOREM:

Montáž
Obrázek 1: rovníková montáž Synta HEQ5 SkyScan
Dalekohled
B.Rosnice
C.Objektiv
D.Objímka objektivu
E.Tubus dalekohledu
F.Stativový šroub pro uchycení
fotoaparátu "na zádech" dalekohledu
G.Upínací kruhy
H.Hledáček
I.Objímka hledáčku
J.Justážní šrouby hledáčku
K.Okulár
L.Zenitový hranol
M.Ostricí trubka
N.Ostřicí kolečko
Montáž
1.Aretační páčka Rektascenze
2.Úchyt polárního hledáčku (pod krytkou)
3.Stupnice zeměpisné šířky
4.Elevační šrouby (k usevernění ve výšce)
5.Azimutální šrouby (k usevernění v azimutu)
6.Rozpěrný trojúhelník (s otvory na příslušenství)
7.Aretační šrouby pro vysunutí nohou stativu
8.Noha stativu
9.Ruční ovladač montáže
10.Tyč protiváhy
11.Protiváha (závaží)
12.Aretační šroub protiváhy
13.Aretační šroub tyče protiváhy
14.Deklinační stupnice
15.Aretační šroub Deklince
16.Rybina pro uchycení dalekohledu

POSTUP MONTÁŽE FOTOGRAFICKÉHO VYBAVENÍ:

Přestože je možné souhvězdí fotografovat i z obyčejného fotografického stativu, není to nejvhodnější, protože výsledky nedosahují kvalit fotografií z paralaktických montáží, nehledě k tomu že tvorba výsledného snímku vyžaduje komplexnější metody zpracování obrazu.

Jelikož je na fotoaparátu pouze základní objektiv s krátkým ohniskem a délka expozic se vyšplhá maximálně na několik minut, nejsou kladeny tak vysoké nároky na ustavení montáže a její vedení za hvězdami, jako při používání delších ohnisek, nebo časů expozice. Přesto je nutné věnovat ustavení montáže patřičnou pozornost.

 1. Stativ montáže vyndejte z krabice a rozložte ho na pevnou zem.
 2. Vyjměte z krabice hlavici montáže a postavte ji na horní desku stativu tak, aby patka hlavice sedla do otvoru uprostřed desky (ustavovací šrouby pro usevernění v azimutu musí být dostatečně povoleny, aby mezi ně s rezervou zapadl opěrný kolík vystupující z desky stativu).
 3. Nasuňte rozpěrný trojúhelník na stahovací šroub (rovná plocha trojúhelníku musí směřovat vzhůru) a sešroubujte hlavici montáže se stativem.
 4. Useverněte montáž s pomocí polárního hledáčku.
 5. Odaretujte obě osy montáže.
 6. Pootočte osou rektascenze tak, aby tyč protiváhy byla natočena k severu (aby byla skloněna dolů).
 7. Osou deklinace pootočte tak, aby byla rybina přibližně vodorovně a zajišťovací šrouby byly nahoře.
 8. Zaaretujte obě osy montáže.
 9. Povysuňte tyč protiváhy (není nutné ji vysouvat celou, stačí jen do poloviny, nebo třetiny), aretujte, sejměte pojistný šroub, nasuňte závaží (menší – 3kg stačí, je-li k dispozici), zašroubujte pojistný šroub opět na původní místo. (Není-li použit dalekohled s fotografickým závitem jako upevňující prvek pro připojení fotoaparátu k montáži, tedy je-li fotoaparát přímo v rybině uchycen přes lištu, není závaží nutné.)
 10. Povolte zajišťovací šrouby upínací rybiny.
 11. Vyjměte dalekohled z kufříku a uchyťte jej za upínací lištu do rybiny montáže.
 12. Na fotografický závit v upínacím kruhu dalekohledu přišroubujte fotoaparát s objektivem a zespoda jej zajistěte černou kontramaticí proti posunutí. (Pokud je k dispozici samostatná fotografická hlavice, je výhodné ji mezi dalekohled a fotoaparát vložit. S fotoaparátem je pak možné mířit a naklápět nezávisle na montáži a nastavení kompozice snímku je jednodušší. Nehledě k tomu, že bez fotografické hlavice nelze fotoaparát naklápět do strany.)
 13. Vyvažte osu deklinace.
 14. Vyvažte osu rektascenze.
 15. Do napájecího konektoru připojte napájecí kabel. (Buď z olověné baterie, nebo z měniče)
 16. Do datového konektoru připojte ovladač montáže.
 17. Na ovladači zapněte montáž přepínačem na straně montáže.

VYVAŽOVÁNÍ ROVNÍKOVÉ MONTÁŽE:

Astronomické montáž HEQ5 SkyScan je vybavena motorickými pohyby v obou osách, v Rektascenzi i v Deklinaci. Jiné rovníkové montáže, pokud nemají motory v obou osách, mají motor alespoň v ose rektascenze, aby mohly přístroje na montáži sledovat pohyb oblohy v průběhu dne. Nosnost přístroje se u montáže HEQ5 pohybuje mezi 10 – 20kg, v závislosti na tvaru a použití přístroje. Vzhledem k tomu, že s těmito hmotami pohybují jen nepříliš výkonné krokové či synchronní motory, je nutné pro plynulý chod a snížení mechanického namáhání ozubených převodů perfektně vyvážit.

Je jistě mnoho způsobů, jak postupovat při vyvažování montáže. Tento se osvědčil díky svojí rychlosti a jednoduchosti. Montáž je vhodné mít ve výchozí poloze, tedy osu rektascenze stočenou tak, aby protiváha dalekohledu směřovala k severu (a tedy dolů). Osa deklinace je natočena tak, aby byl tubus dalekohledu přibližně vodorovný. Obě osy jsou zaaretovány.

Nezapomeňte, vyvažování se provádí, až když je dalekohled vybaven vším příslušenstvím a ve stavu, v jakém ho budeme používat: namontovaný hledáček, sejmutá krytka objektivu, připojený fotoaparát, nebo okulár, atd. Pokud je na ostřícím mechanismu fotoaparát, nebo hmotnější okulár, je vhodné vysunout ostření asi do poloniny, nebo do polohy, kde máte vyzkoušeno, že je přibližně zaostřeno. Soustava díky tomu bude blíže ke stavu, v němž se obvykle používá a vyvážení bude přesnější.

 1. Přidržujte jednou rukou dalekohled a povolte aretační páčku Deklinace. Pokud je dalekohled nevyvážený, má snahu se otáčet na tu stranu, kde je těžší. Vraťte jej do vodorovné polohy a osu opět zaaretujte. Opatrně povolte rybinu dalekohledu a opatrně s ním posuňte v rybině opačným směrem, než se dalekohled protáčel. Dejte při tom pozor, aby vám dalekohled z volné rybiny nevypadl. Utáhněte šrouby rybiny a zkuste osu Deklinace odletovat znovu. Upravujte polohu dalekohledu, dokud bude mít snahu na odletované ose stáčet se některým ze směrů. Pak zaaretujte deklinaci a přejděte na vyvážení osy rektascenze.
 2. Osu rektascenze je možné vyvážit posunutím protiváhy na vyvažovací tyči. Před odaretováním je vhodné posunout závaží k spodnímu okraji tyče a toto rameno tím záměrně převážit. Po odletování pak nehrozí, že by se těžší dalekohled protočil. Odaretujte rektascenzi a natočte ji tak, aby byla vyvažovací tyč přibližně vodorovně. Držte tyč v ruce a povolte upevňovací šroub závaží. Posouvejte jej blíže k montáži, dokud nebudou obě ramena páky vyrovnaná. Vyvážení se pozná opět tím, že odletovaná osa nemá snahu se nikam protáčet a drží při natočení do každého směru.

Poznámka: Pokud je na montáži pouze fotoaparát, nebo malý lehký dalekohled, není možné dalekohled vyvážit s pomocí 5kg závaží ani při jeho posunutí co nejblíže ke kříži montáže. Není-li k dispozici menší 3kg závaží, je většinou vhodnější nepoužívat těžké závaží vůbec a jako protiváhu přístroji nechat pouze vysunutou tyč protiváhy. Sice není fotografická soustava zcela vyvážena, ale toto nevyvážení je menší, než jaké způsobí těžké závaží.

USEVERNĚNÍ MONTÁŽE S POMOCÍ POLÁRNÍHO HLEDÁČKU:

Polární hledáček, je malý zaměřovací dalekohled umístěný uvnitř osy rektascenze. Jeho úkolem je zobrazit okolí pólu a tím napomoci k přesnému nastavení směru osy rektascenze na nebeský pól. V ohniskové rovině tohoto dalekohledu je umístěn záměrný kříž, s diagramem, umožňujícím rychlé a snadné nalezení severního, nebo jižního, nebeského pólu. Existuje několik principů, jak nebeský pól hledat a podle toho existuje i několik typů diagramů. Asi nejobvyklejší je ten zobrazení na obrázku (3). Tento typ diagramu je používán i na montážích HEQ5 SkyScan.

Severka
Obrázek 3: diagram záměrného kříže v polárním hledáčku

Diagram je použitelný pro nastavení jak severního, tak i jižního nebeského pólu. Princip spočívá v nastavení hvězdy, nebo hvězd, které jsou poblíž některého z pólů do vyznačených kroužků. V případě severního nebeského pólu jde o jedinou hvězdu, Polárku. Polárka není přesně na pólu, ale nachází se v jeho blízkosti, proto v průběhu dne opisuje malou kružnici okolo pólu. Tato kružnice je vyznačena na diagramu kružnicí okolo středového kříže. Je jasné, že na to, abychom z polohy jediné hvězdy určili polohu nebeského pólu, musíme znát aktuální poziční úhel Polárky vůči pólu. Tento úhel je možné vypočítat například s pomocí Hvězdářské ročenky a nastavit na stupnici, která je okolo okuláru polárního hledáčku. Výrobce však přišel s jednodušší a elegantní metodou. Na okraji zorného pole hledáčku jsou zobrazeny dvě výrazné skupiny hvězd blízké severnímu nebeskému pólu. Jde o souhvězdí Kasiopey a asterismus Velký vůz (v severoamerické kultuře nazývaný Velká naběračka – Big Dipper). Ačkoli se tyto skupiny hvězd nevejdou do zorného pole hledáčku, není problém přehlédnout je pohledem, pokud oddálíme oko od hledáčku a podíváme se okolo montáže. Před samotným useverňováním je nutné jen odaretovat osu rektascenze a natočit ji tak, aby se směry na Kasiopeu a Velký vůz na obloze shodovaly se směry na diagramu v hledáčku. Tím je s obstojnou přesností nastaven správný poziční úhel Polárky a je možné přejít k samotnému usevernění. Po správném natočení je nutné rektascenzi opět zaaretovat, aby nedošlo k samovolnému pootočení.

K správnému usevernění je velmi vhodné, aby byla hlavice montáže vodorovně. Ke kontrole vodorovnosti je na základně montáže vodováha. Odchylku od vodorovnosti lze korigovat povysunutím nohou montáže. Po uvodorovnění se k usevernění montáže používají stavěcí šrouby pro pohyb v azimutu (5 v popisu montáže) a pro pohyb ve výšce (4 v popisu montáže).

Před natáčením montáže v azimutu je nutné trochu povolit stahovací šroub (který drží hlavu montáže na stativu a zároveň přes trojúhelník rozpírá nohy stativu), aby bylo možné s hlavicí natáčet. Povolení by mělo být tak o čtvrtinu, až polovinu otáčky. Ne více, protože po usevernění se tento šroub opět utahuje a je-li příliš povolený, obvykle po dotažení s hlavicí montáže trochu pohne a osa rektascenze se odkloní od nebeského pólu. Šrouby pro pootočení v azimutu jsou umístěny proti sobě a při natáčení určitým směrem je vždy nutné jeden šroub povolovat a druhý utahovat. Po nastavení správného azimutu je nutné oba šrouby lehce utáhnout, čímž se oba opřou o stavěcí kolík stativu a zamezí jakýmkoli vůlím v natočení montáže v azimutu.

Pro nastavování montáže ve výšce jsou také dva šrouby. Při jejich nastavování je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Šrouby nejsou v jedné ose a při silnějším utažení proti sobě může snadno dojít k jejich ohnutí. Při nastavování výšky je proto nutné mít protilehlý šroub, který právě není utahován, vždy dostatečně povolený, aby nehrozilo jeho ohnutí. Teprve po nastavení správné výšky je možné volný šroub zlehka dotáhnout a zajistit tak montáž proti pohybu ve výšce.

Po nastavení Polárky přesně do malého kroužku popsaného nápisem Polaris je možné znovu dotáhnout stahovací šroub stativu a zkontrolovat, zda se tím nevychýlila Polárka ze své pozice.

Pokud se usevernění podařilo, je montáž ve stavu, kdy by měla zvládnout sledovat objekt na obloze, aniž by došlo k jeho pohybu vůči zornému poli. Při použití dalekohledu jako fotografického objektivu pro dlouhé expozice to sice nestačí, protože usevernění není dostatečně přesné a navíc není dostatečně přesná ani plynulost chodu montáže a je nutné neustále kontrolovat a upravovat chod montáže. Této činnosti se říká pointace. Při použití základního objektivu fotoaparátu, však není pointace nutná, protože chyby v chodu montáže jsou tak malé, že se na širokoúhlé fotografii neprojeví.

VYHLEDÁNÍ SOUHVĚZDÍ NA OBLOZE:

Souhvězdí Orion je významným zástupcem skupiny zimních souhvězdí. Tato souhvězdí jsou dobře pozorovatelná na zimní večerní obloze. Souhvězdí se nejlépe fotografuje v době horní kulminace, kdy je na jihu a nejvýše nad obzorem.

Období Orientační čas kulminace Orionu (SEČ)
počátek října05:00
počátek listopadu03:00
počátek prosince01:00
počátek ledna23:00
počátek února21:00
počátek března19:00

Z tabulky je patrné, že nejvhodnější období pro fotografování souhvězdí Orionu je v prvních měsících roku, kdy nastává kulminace ve večerních hodinách.

Nalezení souhvězdí na noční obloze není nijak složité, neboť se jedná o nejvýraznější souhvězdí zimní oblohy.

Mapa oblohy
Obrázek 2: Mapka souhvězdí Orion a okolí

Na přiložené mapce (vygenerována pomocí programu Chartes du Ciel) je souhvězdí Orion a jeho okolí nad jižním obzorem v době kulminace.

KOMPOZICE SNÍMKU:

Většina fotografií Orionu se pořizuje na výšku, ovšem není to podmínku. Rozhodující faktor v této úloze jsou možnosti vybavení, které je k dispozici. Pokud je fotoaparát na volné fotografické hlavici, lze jej naklopit zcela libovolně v rozsahu 90°. Pokud je však fotoaparát připevněný přímo na objímce dalekohledu, nebo na upínací liště, jeho naklopení není možné a fotoaparát bude vždy orientován tak, že delší strana fotografie je rovnoběžná s nebeským rovníkem. Případné zásahy do kompozice pak lze provádět až při finálních úpravách zpracované fotografie, kdy je možné snímek oříznout a natočit.

POSTUP FOTOGRAFOVÁNÍ:

Nastavení expozice může být poněkud diskutabilní. Při expozicích do 30 sekund lze využít kabelovou spoušť a nechat fotoaparát exponovat sadu stejně dlouhých expozic automaticky. Při použití delších expozic již není možné využít přednastavené doby expozice fotoaparátu a je nutné buď řídit délku každé expozice ručně, nebo použít časovač. Časovače jsou buď hardwarové, kdy se jedná o programovatelnou kabelovou spoušť, obvykle osazenou jednoduchou, či složitější řídící elektronikou, nebo softwarové v podobě programu, který po propojení fotoaparátu s notebookem řídí délku a odpalování expozic. Ačkoli softwarové řízení dlouhých expozic fotoaparátu je nevýhodné, protože po celou dobu fotografování musí běžet i notebook, v této úloze je vhodné jej použít, stejně jako v v úlohách fotografování Deep-sky objektů.

S mírně zacloněným objektivem a citlivostí fotoaparátu nastavenou na 800 až 1600 ISO lze v závislosti na kvalitě oblohy používat časy expozic až okolo 10 minut. Proto je zbytečné omezovat se půlminutovými expozicemi samotného fotoaparátu a využití časovače je výrazně pohodlnější, než ruční odmačkávání expozic. Jako vhodný softwarový časovač může být použit například volně šiřitelný program IRIS, určený hlavně pro zpracování astronomických fotografií. Tento program dokáže spolupracovat s připojeným fotoaparátem řady Canon EOS.

Jelikož při této úloze již dochází k dlouhým expozicím, je nutné kromě samotných fotografií souhvězdí pořídit i opravné snímky, nutné pro úspěšné odstranění rušivých vad obrazu při zpracování. Je proto nutné nafotografovat sadu temných snímků (fotografie se stejnými nastaveními i délkou expozice, jen je na objektivu krytka, aby do přístroje nepronikalo světlo), sadu bias snímků (fotografie s nasazenou krytkou a nejkratším možným časem expozice) a sadu plochých snímků (snímky rozostřeného neutrálního pozadí pořízené stejnou optickou soustavou, jako fotografie objektu). Temné snímky a bias snímky je nutné pořídit bezprostředně po fotografování, nebo část před a část po fotografování, neboť u těchto snímků je nutné nejen identické nastavení fotoaparátu, ale i stejná teplota. Ploché snímky se obvykle fotografují až v místnosti, nebo za dne proti jednolité oblačné obloze.

Před samotným fotografováním je nutné se přesvědčit, zda je ve fotoaparátu nabitý akumulátor a paměťová karta s dostatečnou volnou kapacitou paměti.

Postup fotografování snímků objektu na obloze:

 1. K fotoaparátu připojit kabelovou spoušť.
 2. Zapněte fotoaparát.
 3. Zvolte manuální režim.
 4. Režim snímání nastavte na kontinuální.
 5. Odcloněný objektiv přicloňtě o dvě až tři clonová čísla, aby se optické vady objektivu snížily na rozumnou úroveň.
 6. Ohnisko objektivu nastavte tak, aby se vám do zorného pole vešlo s přehledem celé souhvězdí.
 7. Nastavte citlivost fotoaparátu 800, nebo 1600 ISO.
 8. Nastavte formát výstupního souboru na RAW.
 9. Nastavte do zorného pole některou jasnou hvězdu, například Rigel, nebo Betelgeuse.
 10. Nahrubo zaostřete s pomocí matnice hledáčku.
 11. Zapněte funkci živého náhledu a zvětšete obraz na maximum. Posuňte výřez obrazu na jasnou hvězdu.
 12. Zvolna ostřete, dokud nebude obraz co nejostřejší.
 13. Voličem expozice nastavte expoziční čas B (bulb).
 14. S pomocí časovače udělejte pokusnou expozic cca 5 minut a zkontrolujte, zda není fotografie přeexponovaná, či podexponovaná. (při prohlížení snímku se zobrazeným histogramem jsou na náhledu fotografie zvýrazněny přepálené oblasti blikající bílou plochou) V případě potřeby prodlužte, nebo zkraťte čas expozice.
 15. Na časovači nastavte požadovaný počet expozic. Vhodný počet je 8 až 16.
 16. Vyčkejte dokončení poslední expozice.

Postup fotografování temných snímků:

 1. Bezprostředně po ukončení fotografování objektu na obloze nasaďte na objektiv krytku.
 2. Pokračujte v exponování stejným způsobem, jako u předchozího fotografování.
 3. Pokud to čas dovolí, pořiďte 8 – 10 temných snímků.
 4. Vyčkejte dokončení poslední expozice.

Postup fotografování bias snímků:

 1. Odpojte fotoaparát od notebooku.
 2. Nastavte voličem expozice nejkratší expoziční čas (1/8000s)
 3. Pořiďte 8 – 16 bias snímků.
 4. Vyčkejte, dokud fotoaparát neuloží snímky na paměťovou kartu.
 5. Fotoaparát vypněte.

Postup fotografování plochých snímků:

 1. Zapněte fotoaparát.
 2. Nastavte citlivost fotoaparátu na 100 ISO.
 3. Výstupní formát fotografií nastavte na RAW.
 4. Režim fotografování nastavte na AV.
 5. Clonu objektivu nastavte na stejnou hodnotu, jako při nočním fotografování.
 6. Režim ostření na objektivu přepněte na manuální.
 7. Namiřte zblízka fotoaparátem na jednolitou, rovnoměrně osvětlenou stěnu, nejlépe bílou a hladkou.
 8. Obraz co nejvíce rozostřete, aby nebyl vidět žádný detail na zdi.
 9. Nafoťe 8 – 16 plochých snímků.
 10. Vyčkejte, dokud fotoaparát neuloží snímky na paměťovou kartu.
 11. Fotoaparát vypněte.

ZPRACOVÁNÍ NAFOTOGRAFOVANÝCH DAT:

Pro začátek je nejjednodušší zpracovat fotografie pomocí volně šiřitelného programu pro zpracování astronomických fotografií delších expozic. Program se jmenuje Deep Space Stacker (DSS), což by šlo volně přeložit jako „skládač fotografií hlubokého vesmíru“. V několika posledních verzích je přeložen i do češtiny a jeho ovládání je relativně jednoduché a intuitivní. Program dokáže automaticky provést postupově velmi náročné zpracování fotografií, včetně opravení snímků objektu s pomocí plochých, temných i bias snímků. Také dokáže automaticky sesadit všechny snímky přesně na sebe díky detekci poloh hvězd na každém snímku a následném posouvání a natáčení dalších snímků tak, aby nedošlo k rozmazání hvězd případným nepřesným vedením montáže za hvězdami.

Ačkoli se s DSS, na rozdíl od ručního zpracování, nedá vytvořit naprosto prvotřídní fotografie, protože zautomatizovaný režim nedokáže pružně reagovat na případné nuance v nafocených snímcích a zpracovává je podle obecného algoritmu, je to velmi užitečný program schopný v rozumném čase vytvořit obstojnou výslednou fotografii z dat, které mu jsou poskytnuty. Bohužel právě vysoká úroveň automatizace v malém procentu případů způsobí, že DSS není schopen fotografie zpracovat korektně a i po několikerém zpracování se změnou parametrů zpracování nepodává rozumný výsledek. V těchto případech nezbývá, než použít grafický editor, například Adobe Photoshop a fotografie zpracovat ručně.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 8661krát.

Vytištěno ze stránky projektu Astrofoto (astronomia.zcu.cz/astrofoto/listy/852-pracovni-list-fotografie-souhvezdi-orion)
Nahrávám...