Malá tělesa > Planetky > Planetka 2001 CH36

Planetka
2001 CH36

(98957) 2001 CH36
 
Předběžné označení2001 CH36
Katalogové číslo98957
Název2001 CH36
Objevena
Kdy15. února 2001
KdeOizumi
KýmKobayashi, T.
Elementy dráhy
(Ekvinokcium J2000,0)
Epocha27. dubna 2019 0:00:00 UTC
Velká poloosa dráhy – a2,6101 au – 390 466 958 km
Excentricita – e0,2381
Střední denní pohyb – n0,2337°/den
Sklon dráhy k ekliptice – i6,1229°
Délka vzestupného uzlu – Ω86,5274°
Argument šířky perihelu – ω328,9069°
Střední anomálie – M186,0034°
Další údaje
Absolutní hvězdná velikost – H14,90 mag
Fázový parametr – G0,15
Počet pozorování*)635
Počet opozic*)15
Pozorována v letech*)1991–2018
Poslední pozorování*)12. června 2018
Typ planetkyplanetka v hlavním pásu
Odvozené údaje z elementů dráhy a dalších údajů
Vzdálenost v přísluní – q1,989 au – 297 504 000 km
Vzdálenost v odsluní – Q3,232 au – 483 430 000 km
Oběžná doba – T4,217 roků – 1 540,2 dnů
Vektor P [x]
Vektor P [y]
Vektor P [z]

Vektor Q [x]
Vektor Q [y]
Vektor Q [z]
 0,5644
 0,7776
 0,2771

−0,8186
 0,4839
 0,3093
Průchody přísluním (v JD)20. února 2017 (2 457 806),
10. května 2021 (2 459 346),
29. července 2025 (2 460 886)
Průchody odsluním (v JD)1. dubna 2019 (2 458 576),
20. června 2023 (2 460 116),
7. září 2027 (2 461 656)
Tisserandův parametr – TJ
(vztažený k Jupiteru)
3,4
Největší přiblížení k Zemi**)18. listopadu 2050 (1,00 au)
Nejjasnější ze Země**)8. prosince 2029 (16,6 mag)
Nejdále od Země**)16. listopadu 2031 (4,22 au)
Nejméně jasná ze Země**)20. září 2048 (21,1 mag)
*) vztaženo k 24. května 2019;
**) hodnoty pro největší/nejmenší přiblížení a nejnižší/nejvyšší pozorovanou hvězdnou velikost
jsou spočítány pro období od 16. června 2019 do 31. prosince 2050 s intervalem 1 den.

Poloha planetky ve sluneční soustavě

Dráha planetky
DenMěsícRokNahrávám..Animace
++.++++dozadustopdopredu
Měřítko: Body:  

Na obrázku je v základním nastavení znázorněna aktuální poloha planetky ve sluneční soustavě v rovině ekliptiky. Měřítko je zvoleno automaticky podle vzdálenosti planetky v odsluní (aféliu) tak, aby se celá trajektorie planetky vykreslila a optimálně vyplnila plochu obrázku. Dle měřítka, které lze změnit z vybraných hodnot, je vykreslena i poloha (včetně trajektorií) některých planet sluneční soustavy. Barva čáry trajektorie naznačuje, zda se planetka nachází nad rovinou ekliptiky (modře) nebo pod ní (červeně).

Polohu těles ve sluneční soustavě lze vykreslit i pr