Astrofotografie > Slovníček > Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

A    B    C    D    E    F    H    Ch    J    K    M    O    P    R    S    T
Airyho disk Nejvýraznější, středová část rozptylného kotoučku, vytvořeného promítnutím bodového zdroje světla objektivem do ohniskové roviny.
autoguider Elektronické zařízení umožňující automaticky vyhodnocovat pohyb hvězdy v zorném poli a korigovat chod motorů montáže, aby byl tento pohyb vyrovnán.
Bailyho perly Jev pozorovatelný při úplném zatmění Slunce. Několik sekund před počátkem úplné fáze zatmění probleskuje světlo slunečního kotouče již jen údolími na okraji měsíčního disku. Dříve celistvý srpeček Slunce se tím rozdrobí na drobnější části, přezdívané Bailyho perly.
barrel Válcová část okuláru určená k zasunutí do okulárového výtahu je obvykle nazývána slovem barrel pocházejícím z angličtiny.
burst Výraz z angličtiny, znamenající výbuch, nebo popraskání.
CR2 Koncovka obrazového souboru RAW, vytvořeného pomocí některým z pozdějších modelů fotoaparátů značky Canon, například Canon EOS 350D. Jde o upravený formát CRW používaný u dřívějších modelů (například Canon EOS 300D)
dalekohled Coudé Typ uspořádání čočkového dalekohledu, jehož tubus je dvakrát zalomený a s pomocí zrcadel je v něm světlo procházející objektivem směrováno do nepohyblivé okulárové části umístěné obvykle v polární ose montáže dalekohledu.
dalekohled ED V dalekohledech označených zkratkou ED (extra low dispersion) je použito optického skla s velmi malým rozptylem světla. Tato vlastnost snižuje vliv barevné vady. Využití ED skel zvyšuje optickou kvalitu levnějších čočkových dalekohledů, protože jejich dvojčlenné objektivy se svými vlastnostmi mohou více přiblížit vlastnostem výrazně dražších trojčlenných objektivů.
dalekohled MC Dalekohledy MC patří do skupiny katadioptrických dalekohledů, neboli dalekohledů využívajících čočky i zrcadla zároveň. MC je zkratkou slov Meniscus Cassegrain a jde o vylepšený zrcadlový systém cassegrain opatřený meniskovým korektorem před zrcadlem.
dalekohled SCT Dalekohledy SCT patří také do skupiny katadioptrických systémů. Před zrcadlem je umístěna speciálně probroušená, téměř rovinná korekční deska, pojmenovaná po svém konstruktérovi Schmidtova. SCT je zkratka slov Schmidt Cassegrain Telescope.
deep-sky objekty Jde o souhrnný název objektů vzdáleného vesmíru. Mezi hlavní zástupce patří hvězdokupy, galaxie a mlhoviny.
extender Je cizí výraz pro prodlužovač ohniska. Obvykle jde o celkem jednoduchou rozptylnou čočku umístěnou před ohniskovou rovinou objektivu. Této čočce se říká Barlowova podle jejího konstruktéra. Mohou ale existovat i složitější prodlužovače ohniska složené z více optických členů.
fotosféra Fotosféra je spodní ze tří vrstev sluneční atmosféry.
freeware Jde o označení volně šiřitelného software.
Hartmannova maska Zaostřovací pomůcka, propouštějící světlo do optické soustavy pouze třemi otvory nedaleko obvodu objektivu.
chromosféra Chromosféra je prostřední ze tří vrstev sluneční atmosféry.
jas oblohy Převážně rovnoměrné osvětlení oblohy, způsobené odrazem a rozptylem světla na částicích v atmosféře. Její intenzita je limitující pro délku expozice a její vliv je výrazný se světelností použité optické soustavy.
kanál (barvonosný) Barevný digitální obraz je složen z několika barvonosných kanálů. Obvykle jsou kanály tři nebo čtyři. Například systém RGB vhodný pro zobrazování na monitoru či televizi, nebo CMYK vhodný k tisku.
koróna Koróna je svrchní vrstva sluneční atmosféry.
matnice Součást hledáčku DSLR a ostatních zrcadlovek. Je to průsvitná skleněná nebo plastová destička, na které se vytváří obraz promítnutý objektivem.
objektiv dalekohledu Čočkový, zrcadlový nebo kombinovaný vstupní člen optické soustavy, soustřeďující paprsky do ohniska.
okulár dalekohledu Čočkový člen optické soustavy, promítající obraz vytvořený objektivem dalekohledu do oka.
periodická chyba Mechanická nepřesnost šnekového převodu montáže způsobující periodické kolísání rychlosti otáčení montáže.
pixel Základní prvek digitálního obrazu, fotocitlivá buňka snímače obrazu, nebo základní zobrazovací bod monitoru.
protuberance Jev viditelný ve sluneční chromosféře nad okrajem slunečního disku. Jde o sluneční plazma vynesené nad povrch magnetickým polem v okolí aktivních oblastí Slunce.
RAW Formát digitálního obrazu, obsahující neupravená data přímo z obrazového snímače.
reflektor Typ astronomického dalekohledu, využívající jako objektiv duté zrcadlo.
refraktor Typ astronomického dalekohledu, využívající čočkový objektiv.
sluneční skvrna Úkaz pozorovatelný ve sluneční fotosféře v aktivních oblastech Slunce. Teplota sluneční skvrny je až o 1 500 K chladnější, než okolní fotosféra.
telecentrický systém Systém určený k pozorování sluneční chromosféry na čáře H- s pomocí úzkopásmového filtru a speciálního prodlužovače ohniskové vzdálenosti, na jehož výstupu jsou paprsky téměř rovnoběžné (na rozdíl od běžných prodlužovačů ohniskové vzdálenosti tvořených jednoduchou rozptylkou – Barlowových členů).
TIFF Formát obrazových souborů, umožňující uchovávat bezestrátově obrazové informace s bitovou hloubkou až 32 bitů v každém kanálu.
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 6986krát.

Vytištěno ze stránky projektu Astrofoto (astronomia.zcu.cz/astrofoto/slovnicek/865-slovnicek-pojmu)
Nahrávám...