Katalogy > Názvosloví > Označení hvězd

Označení hvězd

Použití alfabéty

Německý právník Johanes Bayer roku 1603 vydává svou Uranometrii, ve které zavádí označení hvězd v rámci souhvězdí malými řeckými písmeny od nejjasnější po nejslabší. Postupuje tak v souladu s řeckou tradicí, v níž písmena měla současně funkci číslic. Výjimkou jsou souhvězdí jižní oblohy, která vznikla rozdělením velikého souhvězdí lodě Argó, tedy Lodní záď, Lodní kýl a Plachty, a ponechala si tak původní označení.

písmenojméno písmenevýslovnostlatinskyčesky
ααλφαaalphaalfa
ββηταbbetabéta
γγαμμαggammagamma
δδελταddeltadelta
εεψιλονeepsilonepsílon
ζζηταdzzetadzéta
ηηταéetaéta
θθηταththetathéta
ιιωταiiotaióta
κκαππαkkappakappa
λλαμβδαllambdalambda
μμυmmu
ννυnnu
ξξιks (x)xiksí
οομικρονoomicronomíkrón
ππιppi
ρρωr(h)rhorhó
σσιγμαssigmasígma
τταυttautau
υυψιλονyupsilonýpsilon
φφιfphi
χχιchchichí
ψψιpspsipsí
ωωμεγαóomegaómega

Poznamenejme, že anglické ekvivalenty jsou převzaty z latiny, přičemž řecké písmeno κ se přepisovala jako C, řecké υ jako V. Písmena Y a Z do latinské abecedy přibyla až za doby Ciceronovy, tj. v 1. století př. n. l., a byla zařazena na konec abecedy (za X).

Proměnné hvězdy

Zvláštní pozornost si zaslouží vysvětlení, jak se pojmenovávaly proměnné hvězdy. První proměnné hvězdy (β Persei, ο Ceti, δ Scuti apod.) si ponechávají původní označení. S rozvojem astronomie a sledování proměnných hvězd v 19. století se v jednom souhvězdí již vyskytuje příliš mnoho nepojmenovaných hvězd a řecká písmena už nestačí. Proto se zavádí nový systém. První proměnná hvězda v souhvězdí se nazve velkým písmenem R. Takto se pokračuje až do Z, následuje A a končí se u Q. Jak zjistíme, ani tento způsob nestačí a u souhvězdí v Mléčné dráze (jako je například Labuť), brzy narazíme a potřebujeme další pojmenování. Zavedou se proto dvoupísmenná označení AA až AZ, BA až BZ a tak dále až ZZ. Pokud ani to nestačí, přistoupíme k označení V a číslo větší nebo rovno 345.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 17001krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/150-oznaceni-hvezd)
Nahrávám...