Jupiter

Vysvětlení jména, jeho vzniku

Iuppiter (v češtině nepravidelné skloňování Jupiter, Jova, Jovovi, Jova, Jove, Jovovi, Jovem), staroitalický bůh jasného nebe a vesmíru. Později ho Římané zcela ztotožnili s řeckým vládcem bohů Diem (1. pád Zeus). Jeho otcem byl Saturnus, matkou bohyně Ops. Stejně jako Zeus si vzal za manželku svou sestru bohyni Héru, tak i Iuppiter se oženil se svou sestrou bohyní Iunonou. Měl s ní čtyři děti: boha války Marta, boha ohně Vulcana, bohyni Vestu a bohyni Eileithyi. Kult Iovův byl ve starém Římě nejdůležitější, poněvadž veškeré dění státní i soukromé bylo podřízeno tomuto bohu. Na jeho počest se konaly rok co rok v září slavnosti, které se z původního trvání jednodenního rozrostly na slavnosti trvající dva týdny. Při slavnostech Římané přinášeli nejvyššímu svému bohu oběti, konali slavností průvody a pořádaly hry v cirku. Iuppiter byl především ochráncem Říma a celé římské říše, a proto byly k jeho poctě budovány početné chrámy, mezi nimiž byl největší a nejnádhernější chrám na Kapitolu. Posvátným ptákem Iovovým byl orel, který nosil jeho blesky, ze stromů mu byl zasvěcen dub. Iuppiter se dovedl v cokoli měnit a býval nevěrný své choti Iunoně, která naopak byla vzorem počestnosti. Své sokyně krutě trestala. - V představách starých Římanů byl Iuppiter vznešenější než řecký Zeus. Nazýval se i Diespiter, bůh jasného nebe, ale i Pluvius, Deštivý, neboť dával vláhu všemu na světě. Zčeštělý tvar je Jupiter.

Iuppiter
Stránka byla naposledy editována 30. ledna 2013 v 0:55.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 31320krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/162-jupiter)
Nahrávám...