Delta Scuti

jsou proměnné hvězdy z galaktického disku se změnou až 0,9 mag a periody méně než 2 dny.

ukázky neradialní pulzace

Delta Scuti jsou pulsující proměnné hvězdy spektrálních typů od A do prvních F se třídou světelnosti V až III. Pulsují v radiálním nebo neradialním módu s periodou mezi 30 minutami a 8 hodinami a fotometrickou amplitudou menší než jedna magnituda. Po bílých trpaslících jsou druhou nejvíce početnou skupinou pulsujících proměnných hvězd v Naší galaxii.

Prototyp proměnnosti Delta Scuti odjevil Fath (1935) a Smith (1955) tyto onjekty nazval Trpasličí Cefeidy a to proto, protože se zdály být rozdílné od typu RR Lyrae přítomností kovů a rozdílnou závislostí periody a světelnosti. Bessell (1969) zavedl označení "hvězdy AI Velorum " pro všechny objekty s amplitudou větší než 0,3 mag. Breger (1979, 1980) navrhl označení Delta Scuti, které je používáno dodnes. Na kovy chudé podobné objekty se nazývají hvězdy SX Phoenicis.

Trpasličí cefeidy z diskové ppulace označujeme Delta Scuti výsokých amplitud. Jejich průběh pulzace se podstatňě liší od oběktů s malou amplitudou. Zdají se, jaky by měli pouze jeden nebo dva radialní mody. Ve většině případech oscilují v základní nebo první harmonické a podobají se spíše klasickým pulsujícím proměnným hvězdám jako jsou RR Lyrae nebo cefeidy.

Delta Scuti mají vzájemnou závislost periody, světelnosti a barvy.

První zmánkou toho, že Delta Scuti jsou také neradiální pulsující hvězdy vyšla ze studií hvězd 14 Aur a 1 Mon. Fitch a Wisniewski (1979) usoudili z výsledků studií fotomerie a radiálních rychlostí, že hvězda pulsuje s k=5 a l=1.

Vlastnosti Delta Scuti

δ Scuti jsou pulzující hvězdy nacházející se na H-R diagramu v blízkosti klasických cefeid nebo se pohybují od hlavní posloupnosti k oblasti obrů. Jejich rozsah period je od 0,02 dne po 0,25 dne, což je v H-R diagramu umožňuje dobře odlišit od skupin pulzujících vězd, které s nimi sousedí nebo je překrývají. Takové skupiny hvězd jsou hvězdy patřící k typům roAp, γ Dor a RR Lyrae.

Bohužel je obtížné sestavit jednoduchou definici, která by je dostatečně popisovala. Je možné je rozlišit do dvou skupin: I) vyvíjející se hvězdy II. populace uvnitř pásu nestability s periodou jako mají δ Scuti (hvězdy SX Phe) a II) hmotné hvězdy vyvíjející se přes pás nestability.

Hmotné hvězdy (M>2MSlunce) se vyvíjejí z hlavní posloupnosti směrem k oblasti obrů přes pás nestability na horizontální linii vyššího zářivého výkonu H-R diagramu.

[http://www.univie.ac.at/tops/]
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 6365krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/promenne/713-delta-scuti)
Nahrávám...