Vývoj hvězd > Vznik hvězd > Formování hvězd

Formování hvězd

Podmínky pro vznik skupiny hvězd v mezihvězdném oblaku jsou tyto:

a)Oblak musí být stlačován
b)Oblak musí ztratit nadbytečnou tepelnou energii
c)Oblak musí snížit rychlost své rotace
Formování hvězdy

Stlačování (kontrakce) oblaku

Nejdůležitější silou pro stlačování oblaku je gravitace, ta bez pomoci dalších sil může vést k vytvoření hvězdy jen v případě, že hmotnost oblaku je vyšší než hmotnost kritická, udaná Jeansovým kritériem:

Jeansův vztah

zde konstanta k nabývá hodnot od 1 do 10 podle hustoty uvnitř oblaku, ρ je střední hustota, T teplota, m hmotnost průměrné částice v oblaku, Rm molární plynová konstanta a κ gravitační konstanta. Na internetových stránkách www.astro.umd.edu se můžete podívat na modely gravitační kontrakce pro různá k.

Pokud hmotnost oblaku není vyšší než hmotnost kritická musí gravitační kontrakci pomoci další síla. Může jich být hned několik:

a) Tlak horkého plynuTeplý plyn z oblastí HII expanduje do studené oblasti HI a stlačuje oblak za vzniku tzv. sloních chotobotů.
b) Exploze blízké supernovyRázová vlna od explodující supernovy způsobí vzrůst hustoty v oblaku. Viz animace Rázová vlna
c) Rázová vlna spirální galaxieRamena spirální galaxie rotují, na jejich vnitřní straně se udržuje stálá rázová vlna. Projde-li tato rázová vlna oblakem nastává stejný efekt, jako při výbuchu supernovy.

Je třeba říci, že kontrakce mraku nevede vždy ke vzniku hvězd. Častěji se oblak rozplyne, v opačném případě vznikají v oblaku regiony, kde probíhá gravitační smršťování rychleji než v okolí. V těchto centerch vznikají globuje - rotující jádra budoucích hvězd. Okolo globulí rotuje akreční nebo cirkumstelární disk.

Ztráta tepelné energie

Mezihvězdná oblaka jsou složena také z prachových částic, ty na sebe berou úlohu chladiče. Atomy, které se díky stlačování zahřívají, narážejí na prachové částice, kterým předají svou kinetickou energii. Prachové částice se zahřívají a tepelnou energii rychle vyzáří v infračerveném oboru (tomuto stádiu hvězdného vývoje říkáme protohvězda). Tato teorie byla potvrzena pozorováním asi 30 zdrojů infračerveného záření v oblastech formování hvězd.

Snížení rychlosti rotace

Aby mohla vznikající hvězda nabývat na hmotnosti, musí snížit svou rotaci. Jakým způsobem se to ovšem děje není zcela přesně známo. V současnosti se vědci domnívají, že příčinou snížení rotace by mohly být mezihvězdné větry a magnetický tok částic.

Stránka byla naposledy editována 27. ledna 2013 v 19:51.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 12795krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/vznik/817-formovani-hvezd)
Nahrávám...