..in education > Katalogy astronomických objektů Catalogues of astronomical objects

Katalogy astronomických objektů
Catalogues of astronomical objects

Ilustrační obrázek

cs Katalogy astronomických objektů mají dlouhou tradici, první zmínky lze najít již desítky let před naším letopočtem. V současnou dobu mají neodmyslitelnou úlohu při zkoumání vesmíru. Při existenci internetu jsou dostupné v online aktualizované podobě, což usnadňuje jejich procházení případně vyhledávání podle různých kritérií. V původním formátu jsou ovšem velmi omezeně využitelné ve výuce, protože pro žáky představují nezáživná data v tabulkách. Jejich atraktivní využití na školách je popsáno v této části, ať formou pracovních listů pro žáky, metodických listů pro učitele nebo slovních úloh či návodů. Tato část (jako jediná) je zpracována i v anglickém jazyce pro její širší použití.

en Catalogues of astronomical objects have a long tradition; the first reference can be found tens of years BC. Currently they have a fundamental role in space discovery. In the internet age they are available online in updated form, making them easy to browse or search according to various criteria. In the original format, however, are very limited in usage in education because pupils are boring uninteresting data in the tables. Their attractive utilization in schools is described in this section, whether in the form of worksheets for pupils; methodological sheets for teachers or verbal tasks or instructions. This part (and only this one) is prepared in the English language.

Stránka byla naposledy editována 12. července 2015 v 1:57.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 15200krát.

Vytištěno ze stránky projektu Katalogy (astronomia.zcu.cz/katalogy/education/2404-katalogy-astronomickych-objektu-catalogues-of-astronomical-objects)
Nahrávám...