B > Biela > Wilhelm von Biela

Wilhelm von Biela

Wilhelm von Biela se narodil v obci Roßla v severním Německu do šlechtické rodiny. Studoval v Drážďanech na vojenské škole, poté nastoupil do rakouské armády, která bojovala proti Napoleonovi (vojenská tažení v roce 1805, 1809). Zprvu měl hodnost kadet, později získal hodnost kapitána. Působil v Josefovské pevnosti. O čtyři roky později se zúčastnil i bitvy u Lipska jako pobočník generála Merveldta. Během této bitvy byl raněn, a proto v roce 1815 odchází z armády a usidluje se v Praze. Začal zde studovat astronomii pod vedením Davida. Svá astronomická pozorování zaměřil na dráhy komet a sluneční skvrny. V roce 1823 se mu podařilo objevit periodickou kometu, v pořadí třetí do té doby. Kometa nese jeho jméno 3D/Biela, propočítal její dráhu ve sluneční soustavě. O kometách psal články do prestižního časopisu „Astronomische Nachrichten“ (Astronomické zprávy). Jeho téma o kometách a jejich dopad na Slunce je dodnes aktuální či zákryty hvězd Měsícem. Objevená kometa byla ještě několikrát spatřena a pozorována dalšími významnými astronomy, například roku 1832 Herschelem. Vzhledem k slábnoucí jasnosti bylo patrné, že se kometa rozpadá. Rozpadla se na dvě části. Biela tedy neobjevil pouze jednu kometu, ale nezávisle na sobě hned dvě komety. Později byly zaznamenány roje meteorů pod názvem Bielidy (známé také jako Andromedidy), které postupně slábly a dnes se již nevyskytují.

Wilhelm von Biela

V roce 1840 Biela odchází do Benátek, kde 18. 2. 1856 umírá.

Kometa 3D/Biela

V roce 2006 byla u příležitosti Valného shromáždění astronomické unie odhalena pamětní deska Biela na pevnosti Josefov. Jako vzpomínku na tohoto významného astronoma nese jeho jméno i jeden z kráterů na Měsíci.

Pamětní deska Wilhelma von Biela v Josefově

Dílo Biely:

Die grosse zweite Weltenkraft, nebst Ideen über einige Geheimnisse der physischen Astronomie, oder Andeutungen zu einer Theorie der Tangentialkraft (Velká druhá velmoc, představy o některých tajemstvích fyzické astronomie, zmínky o teorii tangenciální síly), r. 1836 – rotace planet, vesmírné síly

Stránka byla naposledy editována 15. srpna 2016 v 9:49.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 2272krát.

Vytištěno ze stránky projektu Astronomové (astronomia.zcu.cz/astronomove/biela/2475-wilhelm-von-biela)
Nahrávám...