B > Bydžovský > Marek Bydžovský z Florentina

Marek Bydžovský z Florentina

Marek Bydžovský působil na pražské univerzitě, kde byl 11. října 1559 povýšen na bakaláře. O 5 let později ho děkan Petr Codicill povyšuje na mistra in artibus. Jeho působení na univerzitě bylo velice významné, za svoji práci byl dále povýšen na profesora, děkana a rektora univerzity, tím se stal celkem šestkrát. Zabýval se především matematikou, dějepisem a astronomií, svědčí o tom staré záznamy, které byly nalezeny. Titul „z Florentina“ včetně erbu začal využívat roku 1575, kdy mu jej udělil král Maxmilián II. Jeho práce pro něho byla natolik důležitá, že se oženil až ve věku, kdy mu to jeho postavení dovolovalo. V tehdejší době se nesměli ženit muži, kteří byli univerzitními profesory. Od 14. listopadu 1589 působil jako probošt (přestavený kapituly, který zodpovídá za materiál a majetek) na kolejích krále Václava. Časem začal mít Bydžovský problémy v profesorském sboru, následovaly stížnosti a žaloby. Na jeho místo měl být dosazen Martin Bacháček z Neuměřic. To se Marku Bydžovskému nelíbilo, podal tedy stížnost k císaři Rudolfu II., vyjádření se však nedočkal. Rozhodl se tedy vystoupit ze sboru dobrovolně. Bylo mu 64 let, když univerzitu opustil a oženil se s Kateřinou, vdovou po pražském sládkovi. Po odchodu z univerzity se začal více věnovat manželce a působil v novoměstské radě. Inspiraci pro svá díla zpravidla čerpal od jiných autorů, spíše se zaměřoval na překlad.

Marek Bydžovský z Florentina

Ze svých myšlenek tvořil pouze krátký a stručný popis událostí či básně. Dne 15. září 1612 v Praze zemřel. Na náhrobku v dnes již neexistující kapli Božího těla na Karlově náměstí bylo napsáno:

R. vir m. Marcus Bydczovinus a Florentino, collegii regis Venceslai in vet. urbe Pragensi praepositus et rector univerzitatis studii Pragensis. Animam coelo red corpus hic sepeliri curavit. Obiit die 15 sept. anno 1612. Me beat alma fides.

Za svůj život napsal mnoho významných spisů, mimo jiné i „Tabulky meteorologie“ roku 1582.

Rukopis svazku věnovaného Maximiliánově době

Pro město Nový Bydžov se stal velice významnou osobou, proto mu roku 1876 na jeho rodný dům nechali zhotovit pamětní desku.

Stránka byla naposledy editována 15. srpna 2016 v 11:40.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 2088krát.

Vytištěno ze stránky projektu Astronomové (astronomia.zcu.cz/astronomove/bydzovsky/2481-marek-bydzovsky-z-florentina)
Nahrávám...