D > David > Davidova díla

Davidova díla

  • Geographische Breite und Länge von Benatek, wo der berühmte Tycho Brahe beobachtet (Zeměpisná šířka a délka Benátek, kde pozoroval slavný Tycho Brahe), r. 1802
  • Geographische Ortsbestimmungen von Manetin, Kaletz, Pilsen und Chotieschau (Zeměpisná poloha pro Manětín, Kalež, Plzeň a Chotěšov), r. 1811
  • Uiber die geographische Lage der k. Stadt Melnik, und den dortigen Weinbau (Zeměpisná poloha pro město Mělník a místní vinohrad), r. 1814
  • Mapa království českého od c. k. pražského hvězdáře, r. 1819
  • Astronomische Beobachtungen angestellt an der k. prager Sternwarte von den Jahren 1831 und 1832 (Astronomická pozorování na pražské observatoři v letech 1831−1832), r. 1832
  • Resultate aus den Witterungsbeobachtungen an der Prager Sternwarte und anderen Beobachtungsorten in Böhmen im Jahre 1829 (Výsledky pozorování počasí na pražské observatoři a na dalších místech monitorovaných v Čechách roku 1829), r. 1832
Stránka byla naposledy editována 15. srpna 2016 v 13:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 373krát.

Vytištěno ze stránky projektu Astronomové (astronomia.zcu.cz/astronomove/david/2485-davidova-dila)
Nahrávám...