D > Dee > John Dee

John Dee

Tento významný astronom se narodil 13. července 1527 v Anglii. Jeho otec působil na dvoře krále Jindřicha VIII., čehož si Dee velice považoval. Své studium absolvoval na vysoké škole v Cambridge roku 1544 a poté se i nadále věnoval studiu a výzkumu. Stal se z něho výborný matematik, astronom a také astrolog. Občas se řadí i mezi alchymisty. V letech 1545–1550 začal cestovat po Evropě, přičemž navštívil Brusel, Polsko, Čechy. V Paříži dokonce i přednášel své poznatky na místní univerzitě. O rok později se vrátil zpět do své rodné Anglie a dostal nabídku, učit na škole pro kapitány předměty matematiku a navigaci. V té době (1553−1558) zde vládla královna Marie I., zvaná Krvavá. O dva roky později Dee prošel vězením. Byl zatčen a obviněn z čarodějnictví a za použití kouzla proti královně. Až na počátku roku 1556 mu dala královna Marie milost. Vzpomínka na obvinění z čarodějnictví ho provázela v mysli celý život.

John Dee

V roce 1556 měl krásnou myšlenku, že bude uchovávat staré rukopisy, bude sbírat vzácné knihy a záznamy. Královna Marie se domnívala, že to vše bude pro potřeby národní knihovny. Ale nebylo tomu tak. Dee namísto toho rozšířil svoji vlastní knihovnu. Stala se tak největší v Anglii a lákala mnoho učenců a kolegů. Díky svým výzkumům a vzdělanosti se dostal i ke dvoru. Když měla vstoupit Alžběta I. v roce 1558 na trůn, byl jmenován jejím důvěrníkem, poradcem a dvorním astrologem. Sestavoval pro Alžbětu horoskopy a předvídal, kdy pro ni bude vhodná korunovace. Jeho předvídání sloužilo i v oblasti cestování a techniky, kdy radil při poznávacích cestách či pomáhal s navigací. V jedné ze svých prací představil svoji vizi námořní říše, kde platily stejné územní nároky jako v Anglii. Toto dílo se nazývalo „General and Rare Memorials pertayning to the Perfect Arte of Navigation“ a bylo publikováno v roce 1577.

Roku 1964 vydal knihu „Monas Hieroglyphica“(Hieroglyfická monáda), kde poprvé zveřejnil okultní symbol, který podle něho „vyjadřoval mystickou jednotu celého stvoření“.

Glyf navrhnutý Johnem Dee
Vysvětlení jednotlivých symbolů

Byl také činný v oblasti matematiky, jeho pojetí čísla bylo obdivuhodné. „Věřil, že číslo bylo východisko pro všechny věci a klíče ke znalostem. Kreslil víru tak, že muž měl potenciál pro božskou moc a věřil, že božská moc mohla být vykonána přes matematiku.

Kolem roku 1580 se začal pohybovat v oblastech mystických. Hovořil s anděly, vyvolával duchy, šířil poznatky z nadpřirozeného světa. O dva roky později potkává Edwarda Kellyho, se kterým si v této oblasti velice rozuměl, začali tedy spolupracovat. Začali spolu pořádat akce, při kterých vyvolávali duchy, kteří byli prý pro lidstvo výhodní. V následujících letech spolu začali cestovat po Evropě a opakovaně pořádali své duchovní „konference“, při kterých se setkávali s duchy. Až v roce 1589 se Dee rozhodl pro návrat do své rodné Anglie. Za svůj život se stihl třikrát oženit a zplodit osm dětí. Po návratu do Anglie ho nečekalo moc hezké přivítání. Jeho vzácná knihovna byla z části vykradená a zničená. Královna Alžběta ho zaměstnala jako správce vysoké školy. I přes to všechno byl lidmi odsuzován jako podivný kouzelník a mystik. Poslední roky svého života prožil ve velké chudobě. Datum jeho úmrtí není přesně doloženo, pravděpodobně se tak stalo koncem roku 1608 či počátkem roku 1609.

John Dee a Edward Kelly vyvolávají ducha
Stránka byla naposledy editována 15. srpna 2016 v 13:53.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 4830krát.

Vytištěno ze stránky projektu Astronomové (astronomia.zcu.cz/astronomove/dee/2486-john-dee)
Nahrávám...