G > Gans > David Gans

David Gans

David Gans pocházel ze židovské rodiny. Své studium zahájil na univerzitě v Bonnu a poté studoval v Krakově. Své studium soustředil hlavně na matematiku, dějepis a astronomii. Za svého nejlepšího přítele, rádce a člověka, u kterého studoval a vzhlížel k němu, považoval Jehudu Loewa. Jednalo se o pražského rabína, kterého si povolal i sám císař k projednání židovské mystiky a okultismu. Při jejich setkání se však nikdy nikdo nedozvěděl, o čem vlastně hovořili. I sám Gans řekl:

„Z blahosklonnosti své a z touhy po poznávání pravdy náš svrchovaný panovník Císař Rudolf, spravedlivý vládce, zdroj velkolepého a zářivého světla, jeho sláva budiž povznášena, povolal k sobě Eminentního Mudřece, našeho učitele Rabbiho Löwa syna Becalelova a přijal ho nadmíru milostivě, hovořil s ním tváří v tvář, jako člověk hovoří se sobě rovným. Náplň a účel tohoto rozhovoru zůstává tajemstvím, které se oba muži rozhodli neprozradit.“

Sám Gans se rabínem nikdy nestal, věnoval se spíše rodině a obchodu. Patřil mezi významnější badatele. V Praze koncem 16. století působil Tycho Brahe, který měl zájem se s Davidem Gansem seznámit. Proto Gans Tychona navštívil v Benátkách nad Jizerou, kde se usídlil. Dále také potkává Johannese Keplera.

Ukázka ze spisu „Nechmad venaim“ z roku 1743, kde jsou zakresleny fáze Měsíce

V Praze měl i další úspěchy, vydal svá nejvýznamnější díla. Jako první významný spis vyšel „Cemach David“ (Ratolest Davidova) v roce 1592, který pojednával o stvoření světa. Měl celkem dvě části, v první hovoří o historii Židů a v druhé o historii celého světa. Část druhého díla byla vydána v roce 1612. Nazývala se „Nechmad venaim“ (Milý a příjemný, dochováno v rukopise) a pojednávala o hvězdářství. Celá tato práce vyšla až v roce 1743 pod názvem „Magen David“ (Kniha Davidova). Své znalosti v oblasti matematiky a astronomie dále využíval při sestavování židovského kalendáře. Zemřel v Praze 22. srpna 1613.

Na staroměstském židovském hřbitově v Praze se zachoval jeho náhrobek. Jeho tvar připomíná obrys domu. V horní části nalezneme výrazně vytesanou Davidovu hvězdu, která představuje jméno David. Nad ní je vytesána husa, která v překladu do němčiny značí Gans.

Náhrobní kámen na židovském hřbitově
Stránka byla naposledy editována 15. srpna 2016 v 14:02.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 2564krát.

Vytištěno ze stránky projektu Astronomové (astronomia.zcu.cz/astronomove/gans/2489-david-gans)
Nahrávám...