K > Křišťan > Křišťanova díla

Křišťanova díla

 • Algorismus prosaycus, r. 1400 – základy aritmetiky, arabské číslice
 • Computus chirometralis (Chirometrický výpočet na prstech) – vývoj matematiky, sestavování kalendáře
 • Lékařské knížky, r. 1544 – základy lékařství, staly se vzorem pro lékařskou literaturu
 • Rozličná lékařství, r. 1609 – zdravotnická příručka
 • Tabula minucionum sanguinis et lunacionum (Tabulka lunací pro pouštění krve)
 • Antidotarium (Kniha o lécích)
 • Signa egritudinum (Příznaky nemocí)
 • Herbarius (Herbář) – dochoval se u nás i v cizině, patří mezi nejcennější herbáře
 • Remedia magistri Cristianni (Léky mistra Křišťana) – medicínský spis
 • Utrum peritus geometra longitudines, altitudines, profunditates et distancias corporum instrumentis geometricis potest infallibiliter invenire, r. 1411 – pojednání o tom, zda může zkušený geometr pomocí geometrických přístrojů neomylně najít délky, výšky a vzdálenosti těles
 • Utrum omnis stella comata sit eiusdem nature cum corporibus celestibus et habeat significare terre motum, defectum terre nascencium et infallibiliter futuram hominum mortalitatem, r. 1417 – pojednání o tom, zda má každá hvězda s chvostem (kometa) tutéž podstatu jako nebeská tělesa a má znamenat pohyb země, defekt na zemi se rodících lidí a neomylně jejich budoucí úmrtí
 • Utrum astronomus peritus ex coniunccionibus et motibus planetarum fortunium vel disfortunium alicuius potest prenosticari – pojednání o tom, zda může zkušený astronom předpovědět z konjunkcí a pohybů planet něčí štěstí nebo neštěstí

Dalšími lektory astronomie na pražské univerzitě se stali v roce 1410 Jan Ondřejův, řečený Šindel, a roku 1427 Mistr Martin z Lenčice.

Stránka byla naposledy editována 16. srpna 2016 v 11:31.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 535krát.

Vytištěno ze stránky projektu Astronomové (astronomia.zcu.cz/astronomove/kristan/2500-kristanova-dila)
Nahrávám...