L > Lvovický > Cyprián Lvovický ze Lvovic

Cyprián Lvovický ze Lvovic

Tento rodák z Hradce Králové, který studoval ve Vratislavi, v Lipsku a Wittenberku, patří mezi nejvzdělanějších astronomy 16. století. Během svých studií se nejvíce věnoval matematice a astronomii. Později byl na latinské škole v Lauingen jmenován profesorem hvězdářství a matematiky. Mezi jeho první významný spis patří tabulky určující zákryty Slunce a Měsíce na několik let dopředu. Během svých výpočtů objevil i jisté nesrovnalosti, které dokázal zpětně vysvětlit a propočítat. Využíval k tomu údaje o dráze Měsíce, které vypočítal a zveřejnil Mikuláš Koperník. Vyznával velice astrologii a snažil se nalézt vědecké uplatnění a zákonitosti. Díky tomu pronikl do větší hloubky astronomie a matematiky.

Zatmění Měsíce a Slunce podle Cypriána Lvovického ze Lvovic

V roce 1556 vydal tabulky „Tabulae Peuerbachii Alphonsiane“ (Peuerbachovy Alfonsinské tabulky). Jeho práce byla natolik významná, že ho navštívil v Lauingenu i Tycho Brahe. Jako přítel mu však vyčetl jednu věc a to, že svoji práci zaměřuje spíše na teoretické bádání než na přímý výzkum a pozorování. Po jejich spřátelení Lvovický Brahemu vyprávěl o Čechách a poměrech, které zde v té době byly.

Zatmění Měsíce, které shlédl Cyprián Lvovický ze Lvovic

Roku 1564 vydává Lvovický jedno ze svých nejvýznamnějších děl, které vypracoval na požádání Maxmiliána II. Jednalo se o „velmi rozsáhlé tabulky efemerid planet, Slunce a Měsíce s intervalem 10 dnů. Spis byl vydán pod názvem „De coniunctionibus magnis insignoribus superiorum planetarum, solis defectibus, et de cometis effectum historica expositione“ (Pragnostika nová a vztahující se na 20 let pořád nastávajících, totiž l. 1564–1574 z spojení a naproti sobě hořejších planet patření…pro výstrahu a vzdělání lidu obecného).“ Svými spisy byl znám po celé Evropě, jeho díla se překládala a vydávala v různých jazycích.

V letech 1565–1568 navštívil i Čechy, které mu byly po celý život velice blízké. Pomáhal škole v Hradci Králové a sepsání školního řádu vedlo k zlepšení úrovně školy a výuky. Ke konci života toužil po přestěhování do svého rodného města, ale než tak učinil, zemřel.

Stránka byla naposledy editována 16. srpna 2016 v 11:36.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 1757krát.

Vytištěno ze stránky projektu Astronomové (astronomia.zcu.cz/astronomove/lvovicky/2499-cyprian-lvovicky-ze-lvovic)
Nahrávám...