N > Newton > Isaac Newton

Isaac Newton

Isaac Newton

Bezesporu je Isaac Newton považován za jednoho z nejvýznamnějších vědců v dějinách lidstva. Byl to anglický matematik, fyzik, astronom, filosof, teolog a alchymista.

Isaac Newton se narodil v roce 1643 ve vesničce Woolsthorpe v anglickém hrabství Lincolnshire. Svého otce Newton nikdy nepoznal, jelikož otec zemřel pár dní před jeho narozením. Vychovávala ho sama matka, která se ale později provdala a výchova mladého Newtona tak zůstala na jeho babičce. Newton tímto odloučením dosti trpěl.

Isaac Newton a Woolsthorpe

Jeho strádání zčásti ukončil nástup do vesnické školy ve Skilingtonu roku 1649, ale ani zde nebyl zcela šťasten, jelikož byl ve srovnání s ostatními dětmi malý, slabý a často nemocný. Navíc ve škole příliš nevynikal, a tak se uzavíral do sebe a zabavoval se stavěním nejrůznějších modelů a mechanických hraček.

Zájem o vědu Newton objevil teprve na střední škole Trinity College v Cambridgi, na kterou nastoupil za podpory strýce. Studoval matematiku, fyziku, teologii a klasické jazyky. V roce 1665 dosáhl hodnosti bakaláře a o tři roky později se stal magistrem. V této době položil základy vědeckých teorií, které posléze způsobily ve světě převrat.

Isaac Newton a světlo

Newton se zabýval také optikou. V různých pokusech dokázal, že bílé světlo je směsicí všech barev duhy. Newton také učinil pečlivý rozbor důsledků zákonů odrazu a lomu světla. Na základě všech těchto zákonů v roce 1668 zkonstruoval a postavil první zrcadlový hvězdářský dalekohled.

Isaac Newton a Westminster

Samotné objevy v oblasti optiky jsou převratné. Newton ale uspěl i v jiných sférách., zejména v matematice a mechanice. Jeho hlavním matematickým přínosem bylo vyvinutí integrálního počtu. V mechanice se zabýval pohybem, navázal tak na Galilea, který objevil první zákon pohybu - jak se předměty pohybují, pokud nejsou podřízeny žádným vnějším silám. Ale dnes víme, že všechny předměty jsou podřízeny vnějším silám. Tento problém vyřešil Newton ve svém druhém zákoně (zákon síly). K těmto dvěma zákonům Newton přidal třetí zákon (zákon akce a reakce), a svůj nejslavnější vědecký zákon – zákon o gravitačním působení (gravitační zákon). Newtonovy zákony se uplatňují v mimořádně širokém spektru vědeckých a technických problémů.

Isaac Newton zemřel v roce 1727 a je pochován ve Westminsterském opatství. Byl to první vědec, jemuž se dostalo takové pocty.

  • „Jestli jsem viděl dál než druzí, tak proto, že jsem stál na bedrech gigantů.“
  • „Člověk se musí rozhodnout buď nic nového nevytvořit, nebo se stát otrokem, aby nové obhájil.“

To, že je Isaac Newton považován za jednoho z nejvýznamnějších vědců v dějinách lidstva, jsme už psali v úvodu tohoto článku. Toto tvrzení si můžeme ověřit v článku Fyzika tří tisíciletí, jehož autorem je Jan Novotný, v časopise Školská fyzika. Novotný se zde zabývá právě anketou, které se zúčastnilo asi 130 fyziků, jejichž úkolem bylo jmenovat 5 osobností, které podle jejich názoru nejvíce přispěly k vývoji fyziky během celé její historie.

Účastníci ankety odevzdali celkem 610 hlasů pro 61 fyziků. Nás v tomto směru zajímá Isaac Newton, který v anketě obdržel 96 hlasů, a skončil na druhém místě hned za Albertem Einsteinem, který obdržel 119 hlasů.

Novotný tuto anketu porovnal s knihou Michaela Harta 100 nejvlivnějších osobností dějin. Hart zde podává žebříček stovky osobností všeho druhu s primárním zřetelem k jejich dlouhodobému vlivu (včetně odhadu vlivu, který ještě budou mít) na lidskou kulturu a civilizaci. I zde Isaac Newton obsadil druhé místo.

podle http://sf.zcu.cz/data/2012/sf2012_02_9.pdf

Stránka byla naposledy editována 12. prosince 2012 v 11:29.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 10781krát.

Vytištěno ze stránky projektu Astronomové (astronomia.zcu.cz/astronomove/newton/2394-isaac-newton)
Nahrávám...