P > Partlic > Šimon Partlic ze Špicberka

Šimon Partlic ze Špicberka

Narodil se roku 1588 v Třešti nedaleko Jihlavy. Jeho otec byl lékařem, proto i Šimon měl k tomuto povolání velice blízko a později se jím také stal. Ve svých 17 letech začal studovat gymnázium. Vysokou školu studoval v Praze, konkrétně se zaměřil na hvězdářství. Po dosažení bakalářského titulu se na chvíli odebral do Klatov, kde se věnoval své první knize „Adamu Judicatus“ (Adam souzený). Partlic působil také jako poddaný u pana Vencelíka. Aby mohl být Partlic povýšen roku 1614 na mistra, rektor se přimluvil, aby byl propuštěn ze služeb. Od roku 1615 působil na škole u sv. Jindřicha v Praze. Později byl „vychovatel synů Fridricha Falckého, nazývaného Zimním králem“. Jednalo se o 4 chlapce, které nejen vychovával, ale také vzdělával. Během působení ve vychovatelské činnosti se věnoval právě astronomii. Při té příležitosti dokončil kalendář na rok 1618, ve kterém uvádí: „a odtud musí ubohý Smrtonoš a Kralomoc, též Perseus, Orion a dračí ohon od, mnohých nehrubě dobře vykládání býti, a mnoho domluv trpěti, jakoby oni to způsobili. A tak tedy my sami příčinou válek a nevolí jsme, jako i jiných nešlechetností a nikoliv světla nebeská...“ Neustále cestoval, zastavil se také ve městě Penigu, kde spatřil dvě komety, o kterých sepsal spis roku 1619 v Hradci Králové. V Hradci působil ještě následující rok jako správce školy a jako lékař. Komety, které Partlic spatřil, byly natolik výrazné, že se jim věnovalo i několik dalších astronomů po Evropě, mezi nimi také Johannes Kepler. O těchto dvou kometách sepsal spis „Judicium astronomicum“ (Soud hvězdářství).

Šimon Partlic ze Špicberka

Po bitvě na Bílé Hoře se odebral do Německa, kde o rok později získal doktorský titul. Pracoval na univerzitě v Roztokách v Německu a roku 1625 se stal členem akademie v Holandsku. Pár let před smrtí se přestěhoval do Anglie, kam se odebírala většina vystěhovalců z Čech. V roce jeho úmrtí byl vydán v Trenčíně jeho kalendář s pranostikou, což svědčí o tom, že se do Čech pravděpodobně vrátil a i zde zemřel.

Busta Šimona Partlice ze Špicberka

Na jeho památku je v Třešti u Jihlavy v místním parku v ulici Na hrázi postavena busta.

Stránka byla naposledy editována 16. srpna 2016 v 13:59.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 2693krát.

Vytištěno ze stránky projektu Astronomové (astronomia.zcu.cz/astronomove/partlic/2507-simon-partlic-ze-spicberka)
Nahrávám...