S > Stepling > Steplingova díla

Steplingova díla

  • Liber II. Euclidis algebraicae demonstratus (Demonstrace Euclidovské algebry), r. 1756 – o Euclidovské algebře
  • De terrae motus causa, discursus occassione motuum similium anni sueprioris et labentis, r. 1756 – pozorované zemětřesení a co bylo příčinou
  • Eclipsis lunae totalis Pragae 1748 observata (Úplné zatmění pozorované v Praze 1748), r. 1748 – o zatmění pozorované v Praze 1748
  • Liber secundus Euclidis algebraice demonstratus in usum matheseos tyronum, r. 1754 – o Euclidovské matematice
  • Differentiarum minimarum quantitatum variantium calculus directus vulgo differentialis (Odlišnosti malého množství variant diferenciálního počtu na jednoduchý běžný počet), r. 1765 – o diferenciálním počtu
Úvodní list spisu Differentiarum minimarum… r. 1765
Stránka byla naposledy editována 16. srpna 2016 v 14:28.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 972krát.

Vytištěno ze stránky projektu Astronomové (astronomia.zcu.cz/astronomove/stepling/2522-steplingova-dila)
Nahrávám...