Katalogy > Názvosloví > Héfaistos

Héfaistos

Héfaistos byl jediným dělníkem mezi bohy. Olympští bozi nepracovali, pokud jim práce nebyla uložena jako trest (Apollón). Původně bůh ohně, který dovedl tavit kovy, stal se Héfaistos kovářem a patronem všech řemeslníků pracujících s  kovy. Kulhající Héfaistos, posluhující bohům při hostinách, ač jim mnoho krásných věcí zhotovil, byl přece jen terčem jejich posměchu a opovržení. Kdykoli ho uviděli, jak se belhá a těžce oddychuje, rozlehl se nebem nezkrotný smích. Héfaistos byl zobrazován v pracovní haleně (exomis), která pravou ruku nechávala zcela volnou, s kovářskou zašpičatělou čapkou na hlavě a s odznaky své profese, kleštěmi a kladívkem v rukou.Héfaistos
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 6424krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/417-hefaistos)
Nahrávám...