Hektór

Hektór, syn trójského krále Priama a jeho druhé ženy, Hekaby, dcery fryžského krále. Ženou Hektorovou byla Andromaché, která mu porodila syna Astyanakta. Homéros opěvuje statečnost a ušlechtilost největšího trójského hrdiny, který vedl své bojovníky v četných vítězných bojích. Zvítězil nad nejlepších přítelem Achilleovým Patroklem, kterého zabil. Rozlícený Achilleus se proto utkal s Hektorem v boji na život a na smrt. Zvítězil, avšak umírající Hektór mu předpověděl, že i on, vítěz, najde svou smrt u Skajské brány. To se vyplnilo. Achilleus ve své zuřivosti zneuctil mrtvolu svého soupeře a vydal ji tepve po zákroku bohů stařičkému otci Priamovi. Trójané slavně pohřbili svého nejstatečnějšího bojovníka, po jehož smrti spěli již rychle ke konečné záhubě. Hektór byl uctíván jako hérós.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 4149krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/419-hektor)
Nahrávám...