Pohár

Pohár, správně krátér, měsidlo, je velká zvonová nebo kalichová nádoby na nízkém podstavci, která se horním obvodu rozevírala, takže činila dojem hluboké mísy. Poněvadž bylo nutné ji zdvíhat oběma rukama, měla dvě ucha v horizontální poloze. U zvonového krátéru byla tato držadla pod horním okrajem, u kalichovitého vybíhala z dolního okraje pláště. Byl i další typ, s uchy kolmo postavenými, a to buď v podobě sloupků podpírajících horní širokou obrubu, anebo ucha přečnívala značně nad okraj a vytvářela ozdobné závity. V antice se pilo víno obvykle smíšené s určitým dílem vody; toto míšení se dálo v krátéru. Užívali ho jak Řekové, tak Římané. Při svým rozměrech poskytoval dosti plochy pro uměleckou výzdobu, malovanou u krátérů z hlíny, tepanou u kovových.



Souhvězdí Pohár a Havran
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3748krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/590-pohar)
Nahrávám...