Souhvězdí > Simulace souhvězdí

Simulace souhvězdí

Mapa vybraného souhvězdí je zobrazena z dat uložených v astronomickém katalogu HIPPARCOS, astronomické databáze SIMBAD nebo astronomických katalozích CNS5 a Gaia EDR3.

K zobrazení je použito převodu nebeských souřadnic (α – rektascenze, δ – deklinace) na kartézský souřadný systém (X, Y) na tečné rovině oblohy, tzv. gnómonická projekce.

Pro hranice souhvězdí bylo použito katalogu VI/49 z databáze SIMBAD, vztaženo k epoše J2000,0. Spojení jasných hvězd v rámci souhvězdí odpovídá verzi Western sky culture používaným ve Stellariu, jde o oficiální schéma Mezinárodní astronomické unie (IAU) používané napříč astronomy z různých koutů světa. Barvy, které jsou použity pro obarvení kotoučků hvězd, odpovídají barevnému schématu Digital color codes of stars od autorů Harre, Heller (2021), většinou jsou použity barevné kódy, které odpovídají středu intervalu dané spektrální třídy.

Zobrazují se pouze hvězdy, které mají své pojmenování (jméno hvězdy, řecké písmeno či číslo a zkratka souhvězdí; jde zhruba o 8,5 % hvězd z katalogu HIPPARCOS) a pozorovanou hvězdnou velikost ve viditelné části elektromagnetického spektra (dle sloupce Vmag z katalogu HIPPARCOS) mají menší než 6 mag. Rektascenze a deklinace hvězd jsou v systému ICRS (Mezinárodní nebeský referenční systém přijatý IAU), u katalogu HIPPARCOS pro epochu J1991,25 (pro zobrazení dodatečně přepočítáno na epochu J2000,0), u databáze SIMBAD je rovnou epocha J2000,0, u katalogů CNS5 a Gaia EDR3 jde o epochu 2015,0 až 2017,2 (pro zobrazení dodatečně přepočítáno na epochu J2000,0).

Velikost kotoučku hvězdy odpovídá její pozorované hvězdné velikosti ve viditelné části elektromagnetického spektra (sloupec Vmag u katalogu HIPPARCOS, sloupec MagV u databáze SIMBAD). Časový posun bere v úvahu vlastní pohyb hvězdy v rektascenzi (sloupec pmRA) a deklinaci (sloupec pmDE), přičemž je vypočítána nová poloha hvězdy, kotouček hvězdy je pak zobrazen zelenou barvou. Není brána v úvahu radiální rychlost hvězdy, která může ovlivňovat pozorovanou hvězdnou velikost (změna je ovšem nepatrná, průměrně činí 0,1 mag), gravitační interakce s jinými objekty v Galaxii (jednalo by se o problém N těles, který není snadno analyticky řešitelný), ale ani změna souřadného systému ovlivněna precesí (vše je zobrazeno pro ekvinokcium J2000,0). Při nenulovém časovém posunu je možné zvolit zobrazení spojnic (opět zelenou barvou) posunutých jasných hvězd, případně nechat zobrazit vlastní pohyby všech hvězd, nejenom těch, které jsou pospojovány.

Mapa souhvězdí
Souhvězdí , časový posun: letNahrávám...
zobrazit spojnice u posunutých hvězd, zobrazit vlastní pohyby všech hvězd
zobrazit hvězdy barevně podle jejich spektrální třídy, zobrazit jména jasných hvězd
Zdroj dat:

Podle:

Stránka byla naposledy editována 28. června 2023 v 8:37.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 1466krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/souhvezdi/2526-simulace-souhvezdi)
Nahrávám...