Souhvězdí > Vlastní pohyb

Vlastní pohyb

Vlastní pohyb se označuje řeckým písmenem μ.
Všechny hvězd bez rozdílu se účastní zdánlivého otáčení nebeské sféry. Ten je projevem rotace Země. Vedle tohoto zřejmého pohybu má každá hvězda svůj individuální pohyb. Lze ho zjistit pomocí přesných astronomických přístrojů. Pohyb hvězdy vzhledem ke sluneční soustavě má tři složky:

a) zorném směru je to radiální rychlost vr, s jako se hvězda pohybuje směrem k nám (záporné rychlosti) nebo od nás (kladné rychlosti). Měří se pomocí Dopplerova posuvu;
b) změna polohy hvězdy na obloze v rovině kolmé na zorný směr. Udává se v úhlové míře (ve vteřinách za rok nebo za století);
c) poziční úhel směru pohybu.

V astronomických katalozích se vlastní pohyb zpravidla určuje jiným způsobem, a to rozkladem na vlastní pohyb v rektascenzi (zdánlivý pohyb hvězdy po nebeské sféře rovnoběžný se světovým rovníkem) a vlastní pohyb v deklinaci (zdánlivý pohyb hvězdy po nebeské sféře ve směru kolmém k rovníku). Ve vlastním pohybu je i  zahrnut pohyb Slunce v prostoru.

Vyloučíme-li z vlastního pohybu složku způsobenou pohybem Slunce (paralaktický pohyb), dostaneme skutečný pohyb hvězdy (pekuliární pohyb). Vzhledem k velkým vzdálenostem hvězd (i těch „blízkých“) je jejich vlastní pohyb velmi malý, udávaný v  úhlových vteřinách za rok. Měřitelnou změnu polohy hvězdy na obloze lze určit až za několik desítek let. Změna tvaru souhvězdí je patrná až po statisících letech. Největší vlastní pohyb má Barnardova hvězda, a to 10,36" za rok. Na obloze se posune za dvě století o měsíční průměr.

Velmi malý vlastní pohyb – pouze 0,003" za rok – má poměrně blízký červený trpaslík Gliese 710 (vzdálený 63 světelných let). Je to způsobeno tím, že se pohybuje téměř směrem k nám rychlostí 18,6 km.s-1. Díky tomu nepatrnému vlastnímu pohybu nás bude míjet přibližně za 1 mil. let ve vzdálenosti 1 světelného roku.

hvězdavlastní pohyb
(".rok-1)
poziční úhel (°)
Proxima Centauri11,01282
Luytenova9,84171
Barnardova10,36356
Kapteynova8,86131
Gliese 4128,82282
CD -37deg 154928,56112
Lalande 211857,49187
Lacaille 93527,3579
Groombridge 18306,42145
Cygni B6,0553
Cygni A5,2052
μ Cassiopeiae5,17115
ε Indi4,69123
o2 Eri4,43213
Java applet
Simulace vlastního pohybu hvězd u několika souhvězdí nebo seskupení.
Velká medvědice
Změna souhvězdí Velké medvědice, části Velkého vozu, dnes (today) a 50 000 let před Kristem Kliknutím se zobrazí animace pohledu na Velký vůz během 200 000 let, od 100 000 let před Kristem až 100 000 let našeho letopočtu. Jsou zobrazeny všechny hvězdy do 6,5 hvězdné velikosti a časový krok je 1 000 let.
Velký vůz Velký vůz
2000 let našeho letopočtu
50 000 let našeho letopočtu
Velký vůz Velký vůz
100 000 let našeho letopočtu
100 000 let našeho letopočtu,
otočený Velký vůz
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 32015krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/souhvezdi/796-vlastni-pohyb)
Nahrávám...