CNO proces

Obsah uhlíku a kyslíku umožňuje další typ reakce, tzv. CNO cyklus. Zde do reakce vstupuje vodík H a vystupuje . Uhlík C, dusík N a kyslík O jsou pouze moderátory reakce.

CNO cyklus

Začneme základním schématem a později si ukážeme další možné cesty spalování.
a) První reakcí bude reakce s protonem za vzniku a fotonu (gama záření).
a)
b) je však nestabilní, a tak dochází k jeho rozpadu na , pozitron e+ a neutrino.
b)
c) reaguje s protonem a vzniká a foton (gama záření).
c)
d) reaguje s protonem a vzniká a foton (gama záření).
d)
e) je nestabilní a rozpadá se na , pozitron e+ a neutrino.
e)
f) reaguje s protonem a vzniká a .
f)
Tím jsme uzavřeli základní CNO cyklus.

1. varianta může být připojení boční větve, která vede od proti směru základního cyklu a napojuje se na .
První reakcí této větve je reakce s protonem za vzniku a fotonu (gama záření).

 se srazí s protonem vzniká a foton (gama záření).

 je nestabilní a rozpadá se na , pozitron e+ a neutrino.

 reaguje s protonem a vzniká a .

Touto reakcí jsme se napojili na základní CNO cyklus.

2. variantou je větev, která začná u  1. variantě a končí u  základního CNO cyklu.
 také reaguje s protonem, ale vzniká fluor a foton (gama záření).

 je nestabilní, a tak se rozpadá na , pozitron e+ a neutrino.

 reaguje s protonem za vzniku a .

Zde jsme se opět dostali k základnímu CNO cyklu.

3. varianta je krátká a vede od v druhé variantě ke ve variantě první.
 se sráží s protonem a vzniká spolu s fotonem (gama záření).

 reaguje s protonem a vzniká a .

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 7795krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/zareni/826-cno-proces)
Nahrávám...