e – proces

Při teplotách okolo 109 K je v jádře hvězdy vysoce stlačená plazma, složená z nuklidů a volných elektronů. Vysoká energie fotonů způsobuje vytrhávání nukleonů z atomových jader. Vlivem vzájemných prudkých srážek dochází k redistribuci velkých fragmentů jader. Brzy vznikne rovnováha mezi volnými nukleony, nuklidy i zářením.
E – procesem (e = equilibrium = rovnováha) vznikají nejvíce stabilní prvky mezi Ti a Cu. Nejvíce vzniká Fe. S e – procesem skončí veškeré exotermické reakce a tlak záření náhle ustane.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 5651krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/zareni/832-e-proces)
Nahrávám...