..ve vzdělávání > Online aplikace využívající data z katalogů

Online aplikace využívající data z katalogů

Planetky

Stovky tisíc očíslovaných planetek, jejichž parametry jsou pravidelně (měsíčně) aktualizované, lze použít pro demonstraci Keplerových zákonů nebo zobrazení zajímavých uskupení planetek.

 • Analýza parametrů planetek
  Při změně posuvníku u jednoho parametru se ostatní posuvníky přizpůsobí tak, aby odpovídaly parametrům planetek, lze vybírat i z různých skupin planetek, např. Trojané, u takto vybrané (i nehomogenní) skupiny lze její parametry uložit do souboru nebo použít speciální export dat.
 • Kirkwoodovy mezery
  Součást Analýzy parametrů jako speciální Export dat, zobrazí graf závislosti velké poloosy na četnosti planetek, na kterém jsou vidět mezery vzniklé gravitačním působením Jupitera.
 • Historický vývoj
  Součást Analýzy parametrů jako speciální Export dat, zobrazí graf závislosti roku objevu na četnosti planetek.
 • Aktuální polohy ve sluneční soustavě
  Součást Analýzy parametrů jako speciální grafický Export dat, zobrazí polohu vybrané skupiny planetek ve sluneční soustavě.
 • Demonstrace Keplerových zákonů
  U libovolně vybrané planetky lze zobrazit její aktuální polohu (nebo pro zvolený datum) ve sluneční soustavě a na výsledném obrázku demonstrovat Keplerovy zákony, včetně polohy ohnisek a středu elipsy, přísluní, odsluní, zákon ploch (pomocí interaktivního zobrazení a vypočítání obsahu) a další.
 • Výpočet pozorované hvězdné velikosti planetky
  Na obrázku polohy planetky ve sluneční soustavě se vypočítá pro danou konfiguraci Země, Slunce a planetka její pozorovaná hvězdná velikost, lze vypočítat i ze znalosti absolutní hvězdné velikosti planetky a její vzdálenosti od Země a Slunce.
 • Odhad povrchové teploty planetky
  Na obrázku polohy planetky ve sluneční soustavě se pro přísluní a odsluní vypočítá přibližná povrchová teplota planetky, resp. jakou teplotu by mělo těleso v dané vzdálenosti od Slunce.
Planetky

Hvězdy

Katalog hvězd Hipparcos obsahuje zajímavé údaje o více jak sto tisíci hvězd. Jejich paralaxu, pozorovanou hvězdnou velikost a barevný index je možné využít pro sestrojení Hertzsprungova-Russellova diagramu. Naopak souřadnice hvězd (rektascenzi a deklinaci) můžeme využít pro zjištění, jaké hvězdy (potažmo souhvězdí) jsou nad obzorem, případně kdy budou nejlépe pozorovatelné. Kromě katalogu Hipparcos lze využít kopii astronomické databáze SIMBAD, která je s týdenní frekvencí aktualizována.

 • Online HR diagram
  Hertzsprungův-Russelův diagram generovaný přímo z katalogu hvězd Hipparcos nebo části astronomické databáze SIMBAD, umožňuje zobrazit diagram pro hvězdy různých vzdáleností, zobrazí polohu vybrané hvězdy do diagramu.
 • Rozšířené vyhledávání v katalogu HIPPARCOS
  Pomocí rozšířeného vyhledávání lze získat a uložit neupravená data z katalogu a sestrojit si vlastní Hertzsprungův-Russelův diagram v tabulkovém procesoru.
 • Průběh slunce pod obzorem
  Západ a východ slunce
  Soumraky

  Graficky znázorněný průběh slunce pod obzorem na zvoleném místě a pro zvolený čas, začíná před západem slunce a končí po východu slunce další den; jsou vidět i jednotlivé soumraky.
 • (Cirkumpolární) souhvězdí
  Seznam souhvězdí viditelných v daném okamžiku a místě na obloze včetně vyznačení cirkumpolárních souhvězdí.
 • Délka (astronomické) noci (rovnodennost, slunovrat)
  Pro vybraný den je spočítána délka noci (od západu po východ slunce) a délka astronomické noci (interval, kdy je slunce hlouběji než 18° pod obzorem), lze demostrovat situaci, zda je při rovnodennosti skutečně noc i bílý den stejně dlouhé, tzn. 12 hodin.
 • Hvězdný a sluneční čas
  Pro libovolnou hvězdu lze při znalosti její rektascenze spočítat den její nejlepší viditelnosti, tzn. okamžik, kdy kulminuje na daném místě o půlnoci místního času; hodí se k tomu znalost rozdílu mezi hvězdným a slunečním časem.
Hvězdy

Hluboký vesmír (deep-sky)

Pohledem na objekty vzdáleného vesmíru se díváme do různě vzdálené minulosti. Dva velmi známé katalogy Messierův a NGC ukrývají téměř osm tisíc mlhovin, hvězdokup a galaxií.  

 • Mlhoviny, hvězdokupy a galaxie nad obzorem
  Pro libovolný čas mezi západem a východem slunce lze najít utříděný seznam objektů vzdáleného vesmíru, které je možné pozorovat. Objekty se vybírají z Messierova katalogu a z katalogu NGC, u kterého lze omezit pozorovanou hvězdnou velikost objektů. Pro každý objekt se v daném čase spočítá azimut a výška nad obzorem.
Hvězdy
Stránka byla naposledy editována 12. července 2015 v 21:50.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 5120krát.

Vytištěno ze stránky projektu Katalogy (astronomia.zcu.cz/katalogy/vzdelavani/2405-online-aplikace-vyuzivajici-data-z-katalogu)
Nahrávám...