Naše Galaxie > Klasifikace

Klasifikace

Problémy s klasifikací

Jako galaxie je naše Galaxie obrovská, její hmotnost včetně korony je (3-6).1012 (3-6 biliony) hmotností Sluncí (hmotnost Slunce – 1,985.1033 g) a její průměr je přibližně 90 000 světelných let. Radioastronomové zkoumali rozložení vodíkových mračen a na základě tohoto měření usuzují, že se jedná o spirální galaxii Hubbleova typu Sb nebo Sc. Není úplně jasné, jestli má příčkovou strukturu (potom by se jednalo o typ SB) nebo ne, ale stoupající počet výzkumů dává některé důkazy, které svědčí o tom, že Galaxie vypadá jako M61 nebo M83 a lepší klasifikace je SABbc.

Již okolo roku 1970 klasifikoval Gerard de Vaucouleurs Galaxii jako SAB(rs)bc II, kde

  • „SAB“ znamená, že má Galaxie (pravděpodobně) málo vyvinutou centrální příčkovou strukturu –„SA“ by byla „normální“ spirální s malou příčkou, „SB“ spirální galaxie s příčkou,
  • „(rs)“ znamená, že okolo jádra je slabý centrální kruh hvězd a plynu,
  • „bc“ znamená stupeň rozvinutí spirálních ramen.
  • „II“ znamená klasifikace svítivosti galaxie, I znamená nejjasnější, V znamená nejslabší.

Podle katalogu „Sky Catalogue 2000.0“ je naše Galaxie klasifikována jako Sb nebo podle mnoha zdrojů Sbc. Novější výzkumy dávají šanci tomu, že má naše Galaxie v centrální oblasti příčku nebo strukturu podobnou příčkové. To by znamenalo pozměnit klasifikaci na spirální galaxii s příčkou typu SB nebo přechodný typ mezi příčkovou a „normální“ spirální galaxií, SAB.

Podle nejnovějších studií je naše Galaxie označována jako spirální galaxie s  příčkou Hubbleova typu SBc.

Hubbleovo schéma

Abychom se vyznali ve všech těch písmenkách, které se uvádějí u typu naší Galaxie, uvedu zde jednoduchý obrázek, který vše ujasní.
Diagram typů galaxií sestavil Edwin Hubble a nazývá se Hubbleovo schéma nebo ladičkový diagram. Má tvar ladičky a v angličtině se odpovídajícím způsobem nazývá („tuning fork“). „Rukojeť“ ladičky odpovídá eliptickým galaxiím (E), očíslovaným podle stupně zploštění. Obě ramena ladičky odpovídají spirálním galaxiím (S) a spirálním galaxiím s příčkou (SB), označených písmeny a, b nebo c podle velikosti spirálního disku vzhledem k centrální výduti.

Klasifikace
Klasifikace galaxií

Na výše uvedeném obrázku jsou zobrazeny typy galaxií a u každého typu je nakreslen „umělý“ obrázek galaxie. Na následujícím obrázku je tomu jinak, pro každý typ galaxie je použit skutečný snímek příslušné galaxie. Pro spirální galaxie bylo použito těchto galaxií: Sc - NGC 2997, Sb - NGC 3642 a Sa - NGC 718. U spirálních galaxií s příčkou: SBc - NGC 7424, SBb - 4548 a SBa - 4314. Pro typ galaxie (čočkovité) S0 byla použita NGC 1332. A nakonec pro eliptické galaxie: E7 - NGC 4623, E3 - NGC 4365 a E0 - NGC4486.

Klasifikace

Rozšíření Hubbleovy klasifikace

Došlo k několika upřesněním Hubbleovo klasifikace třídění galaxií. Gerard de Vaucouleurs představil rozlišení závisející na tom, zda spirální struktura pochází z jádra ve tvaru „S“ (s), z vnitřního prstence (r) nebo nějaké kombinace (rs) nebo (sr). Také připustil přechodnou klasifikaci SAB mezi příčkovou a nepříčkovou galaxií. Tyto nové charakteristiky umožňují jemnější rozlišování struktur galaxií a otevírají cestu pro detailnější studium fyzikálních vlastností spirálních galaxií. Sidney van den Bergh poznamenal, že nejjasnější spirální galaxie mají dlouhá, dobře vyvinutá, spirální ramena a představují cestu ke klasifikaci svítivosti pomocí uspořádání a odlišnosti ramen; galaxie Sc I jsou označené jako nejjasnější Sc galaxie a Sc V nejslabší. Klasifikace je založena pouze na vzhledu galaxie s jejich absolutní magnitudou v korelaci s velikostí.

Stránka byla naposledy editována 27. ledna 2013 v 15:12.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 10753krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/nase/2229-klasifikace)
Nahrávám...