Naše Galaxie > Hvězdokupy

Hvězdokupy

Hvězdokupy jsou tvořeny fyzikálně souvisejícími hvězdami, které mají některé společné vlastnosti, např. společný původ, chemické složení, stáří, pohyb v  Galaxii, kinematické vlastnosti, ... Existují otevřené a kulové hvězdokupy.

Kulové hvězdokupy obsahují mimořádně mnoho hvězd (statisíce až miliony), které jsou ve větší blízkosti a zabírají přibližně kulový prostor. Průměry kulových hvězdokup přibližně dosahují 20 pc až 100 pc. Hvězdy jsou silně nahuštěny poblíž středu tohoto útvaru. Kulové hvězdokupy obsahují velmi staré hvězdy (hvězdy populace II). Nacházejí se v halu naší Galaxie. Kompaktnost a velká celková hmotnost kulových hvězdokup je důvodem jejich značné stability, trvající přibližně 10 i více miliard roků. Existuje ovšem určitý pomalý a ustálený úbytek hvězd, zvláště těch s menšími hmotnostmi, jestliže získají únikovou rychlost při vzájemných přiblíženích s jinými hvězdami. Jev úbytku hvězd se nazývá vypařování hvězdokupy.

Otevřené hvězdokupy neobsahují takové množství hvězd jako kulové. Jsou tvořeny mladými hvězdami (hvězdy populace I) a jejich střed není tak hustě zaplněn. Nacházíme je v centrální rovině naší Galaxie nebo v její blízkosti. Mají sklon k rozpadu nejen pouze v důsledku vypařování, ale také působením slapových interakcí s Galaxií jako celkem, nebo v důsledku srážek s mezihvězdnými mračny. Jen ty nejbohatší otevřené hvězdokupy dosahují věku staršího než miliardu let, zatímco menší a nejmenší, těsně k sobě vázané, nepřežívají déle než několik milionů let.

Kulové hvězdokupy

Hvězdokupa téměř kulového tvaru, složená z velmi starých hvězd (populace II), která je součástí hala naší Galaxie. Kulové hvězdokupy mohou obsahovat od sta tisíc do několika milionů hvězd, které jsou tak koncentrovány v blízkosti středu, že pozemským dalekohledem nelze jednotlivé hvězdy zcela rozeznat. Kulové hvězdokupy jsou staré nejméně deset miliard let, jak plyne z pokročilého vývojového stadia jednotlivých hvězd. Jejich mimořádné stáří i jejich rozmístění v galaktickém halu ukazuje, že se kulové hvězdokupy tvořily v době, kdy v naší Galaxii probíhalo zhušťování obrovského mračna plynů. V naší Galaxii víme o více než 200 kulových hvězdokupách. I když jsou umístěny v kulovém galaktickém halu, většina z nich není od středu Galaxie dále než Slunce. Proto pokrývají celou oblohu v prostoru, ve kterém je střed naší Galaxie, zvláště pak v souhvězdích Střelce, Hadonoše a Štíra. Kulové hvězdokupy obíhají kolem galaktického středu a periodicky procházejí rovinou Galaxie.

Hvězdokupy
Kulové hvězdokupy

Otevřené hvězdokupy

Jedná se o skupinu mladších hvězd ve spirálních ramenech naší Galaxie, která může obsahovat několik desítek až několik stovek hvězd. Otevřené hvězdokupy jsou známy také pod názvem galaktické hvězdokupy. Jejich skutečný průměr je obvykle roven několika světelným rokům.

Hvězdokupy
Otevřené hvězdokupy

Mlhoviny a hvězdokupy v dosahu 10 000 světelných let

Pohled na rozložení mlhovin a hvězdokup ve spirálních ramenech Galaxie v  dosahu 10 000 světelných let poskytuje následující mapa, která je zobrazuje do galaktické roviny se Sluncem umístěným ve středu. Na mapě jsou zaznamenány téměř všechny známé blízké hvězdokupy a mlhoviny.

Seznam
Mlhoviny a hvězdokupy v dosahu 10 000 světelných let
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 9195krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/nase/2250-hvezdokupy)
Nahrávám...