Naše Galaxie > Místní skupina galaxií

Místní skupina galaxií

Když nahlížíme do kosmického prostoru, zjišťujeme, že galaxie nejsou stejnoměrně rozptýleny po celém vesmíru. Kupí se do systémů či skupin. Naše vlastní skupina je Místní skupina galaxií, která je poměrně řídká, s asi 25 členy rozprostřenými napříč 3 milionů světelných let. Největšími členy jsou naše Galaxie a spirální galaxie M31 v Andromedě a M33 v Trojúhelníku. Naše Galaxie má kolem sebe asi devět trpasličích galaxií a Andromeda dalších osm.
Každý člen Místní skupiny galaxií se pohybuje v dosahu gravitace všech ostatních členů. Všechny skupiny galaxií drží pohromadě svázány gravitací, což je nejdůležitější fyzikální síla dlouhého dosahu ve vesmíru.
Měřením rychlostí galaxií v Místní skupině dokáží astronomové spočítat jejich celkovou hmotnost. Ta je asi 10krát větší než hmotnost viditelných hvězd, což naznačuje, že v  Místní skupině musí být ve značném množství přítomna temná hmota.

Satelitní galaxie

Naší Galaxii obklopuje několik trpasličích galaxií, které typicky obsahují nemnoho desítek milionů hvězd, což je bezvýznamné při porovnání s celkovou hvězdnou populací samotné Galaxie. Výše uvedená mapa ukazuje všechny nejbližší trpasličí galaxie, které jsou všechny gravitačně vázány ke Galaxii. K dokončení oběhu potřebují miliardu let.

Satelitní galaxie
Satelitní galaxie
  • Počet rozsáhlých galaxií (v rámci 500 000 světelných let) = 1
  • Počet trpasličích galaxií (v rámci 500 000 světelných let) = 9
  • Počet hvězd (v rámci 500 000 světelných let) = 200 miliard

Seznam a popis satelitních galaxií

V následujícím článku naleznete seznam satelitních galaxií, jedná se převážně o  trpasličí galaxie. Patří mezi ně i obě Magellanovy oblaky, které jsou z nich, svými rozměry 30 a 16 tisíc světelných let, největší. Nejblíže leží (ve vzdálenosti 10 tisíc světelných let) trpasličí galaxie Střelec (Sagittarius Dwarf Sph) a nejdále (ve vzdálenosti zhruba 450 tisíc světelných let) trpasličí galaxie Pec (Fornax Dwarf).

Seznam
Seznam a popis satelitních galaxií

Trpasličí galaxie Sagittarius

Tato trpasličí galaxie je nejbližší galaxií. Přesto byla objevena až v nedávné době, v roce 1994. Leží na opačné straně Galaxie než Slunce se sluneční soustavou a je hustě zahalená plynem a prachem. Vzdálená je přibližně 78 000 světelných let a má v průměru 10 000 světelných let. Kolem naší Galaxie oběhne s oběžnou dobou 1 miliardy let, ale neočekává se, že to již stihne, protože bude během několika stovek milionů let rozrušena naší Galaxií. Obsahuje nejméně 10 milionů hvězd. Leží zhruba na stejném místě jako kulová hvězdokupa M54, ale jestli je tato kulová hvězdokupa součástí trpasličí galaxie je nejasné.

Místní skupina

Galaxie je jednou ze tří z velkých galaxií, které patří do skupiny galaxií, které se nazývají Místní skupina galaxií. Patří sem i několik tuctů trpasličích galaxií. Většina z těchto galaxií je zobrazena na mapě, ačkoliv většina trpasličích galaxií je tak slabá, že budou ještě muset na své objevení delší dobu počkat.

Místní skupina galaxií
Místní skupina galaxií
  • Počet rozsáhlých galaxií (v rámci 5 milionů světelných let) = 3
  • Počet trpasličích galaxií (v rámci 5 milionů světelných let) = 36
  • Počet hvězd (v rámci 5 milionů světelných let) = 700 miliard

Seznam galaxií Místní skupiny galaxií

Místní skupina galaxií obsahuje 3 rozsáhlé galaxie: galaxie Andromeda – průměr 140 000 světelných let (42,9 kpc), Galaxie – průměr 90 000 světelných let (27,6 kpc) a galaxie Trojúhelník – průměr 55 000 světelných let (16,9 kpc). Ostatní jsou galaxie trpasličí s  průměrem od 2 000 světelných let – 613 pc (10 trpasličích galaxií) až po 40 000 světelných let – 12,2 kpc (NGC 55). Všechny tyto galaxie se nacházejí ve vzdálenostech od 78 000 světelných let – 23,9 kpc (trpasličí galaxie Sagittarius Dwarf Sph) – vynechal jsem naší Galaxii – až po téměř 5,2 milionů světelných let – 1,6 Mpc (nepravidelná galaxie GR 8).

Seznam
Seznam galaxií Místní skupiny galaxií

Některé galaxie z Místní skupiny galaxií

Na spodních obrázcích jsou 4 galaxie z Místní skupiny galaxií. Vlevo je galaxie Trojúhelník (Triangulum), což je spirální galaxie a třetí nejrozlehlejší galaxie v Místní skupině, obsahuje 50 miliard hvězd. Nahoře uprostřed je trpasličí eliptická galaxie NGC 147 a vpravo nahoře je nepravidelná trpasličí galaxie IC 10. Obě obsahují desítky milionů hvězd. Vpravo dole je další nepravidelná trpasličí galaxie NGC 3109, která obsahuje několik stovek milionů hvězd a je také největším členem z malé podskupiny galaxií v dosahu Místní skupiny.

Galaxie M33
Galaxie M 33
Trpasličí galaxie
Trpasličí galaxie
Stránka byla naposledy editována 27. ledna 2013 v 15:17.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 11481krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/nase/2323-mistni-skupina-galaxii)
Nahrávám...