Naše Galaxie > Temné mlhoviny

Temné mlhoviny

Někdy známé jako absorpční mlhoviny. Jsou to tmavé koncentrace plynu a prachu, který často obsahuje hvězdy, které se uvnitř vytváří. Temné mlhoviny mohou být vidět, jestliže zakrývají část jasné mlhoviny (např. mlhovina Koňská hlava – Horsehead Nebula) nebo jestliže zastiňují hvězdy na pozadí (např. Uhelný pytel – Coalsack).

Mlhovina Koňská hlava
Mlhovina Koňská hlava.

Následující mapa zobrazuje oblasti temných mlhovin v dosahu 2 000 světelných let zakreslených do galaktické roviny. Mapa ukazuje polohy 742 temných mlhovin, které zapsali Dutra a Bica. Je vyznačeno i několik jasných mlhovin. Tyto temné mlhoviny jsou významné oblasti tvorby hvězd v naší lokální části ramene Orion. Například, známá hvězdokupa Plejády se skládá z horkých mladých hvězd, které se vytvořily mezi temnými mlhovinami v Býkovi.

Mapa temných mlhovin
Mapa temných mlhovin.

Hlavní oblasti temných mlhovin

1      2       3   4   5  6     7
     Jméno       Rovníkové  Galaktické Vzdálenost
              souřadnice souřadnice  (sv.l.)
               RA  Dec   l° b°
Beran    Aries     03 00 +19,5  160 -34    330
Perseus   Perseus    03 52 +33,2  161 -16   1150
Býk     Taurus    04 37 +27,7  172 -13    460
Orion    Orion     05 52 +02,3  204 -12   1500
Lodní záď  Puppis    07 39 -44,9  258 -11   1500
Lodní záď  Puppis    08 21 -36,6  255  0   1400
Plachty   Vela     08 27 -50,4  267 -7   1000
Uhelný pytel Coalsack   12 25 -63,7  300 -1    520
Moucha    Musca     12 28 -70,8  301 -8    490
Chameleon  Chamaeleon  12 34 -77,8  302 -15    590
Vlk     Lupus     15 45 -34,5  339 +16    460
Vlk     Lupus     16 01 -39,7  338 +10    470
Hadonoš   Ophiuchus   16 31 -22,9  355 +17    520
Hadonoš   Ophiuchus   16 50 -14,2   5 +19    520
Štír     Scorpius   17 11 -39,8  347  0    490
Hadonoš   Ophiuchus   17 22 -24,3   1 +7    520
štít     Scutum    18 33 -06,6  25 +1    650
Jižní koruna Corona Austr. 19 14 -36,7   1 -20    520
Vodnář    Aquila    19 19 +11,1  46 -1   1000
Lištička   Vulpecula   19 22 +23,2  57 +4    650
Cefeus    Cepheus    20 42 +58,6  95 +10   1400
Cefeus    Cepheus    20 56 +67,2  103 +14   1000

Sloupec 1: Souhvězdí, ve kterém se nachází hlavní oblast temných mlhovin.
Sloupec 2: Latinské označení souhvězdí.
Sloupec 3: Rektascenze v hodinách a minutách pro epochu 2000.
Sloupec 4: Deklinace ve stupních pro epochu 2000.
Sloupec 5: Galaktická délka oblasti.
Sloupec 6: Galaktická šířka oblasti.
Sloupec 7: Vzdálenost oblasti ve světelných rocích. (velmi přibližné)


Galaktické souřadnice
Souřadnicový systém založený na rovině Galaxie, středem je poloha Slunce
a nulové body galaktické délky a galaktické šířky směřují přímo na 
galaktický střed. Pro označení galaktických souřadnic jsou použité 
l (galaktická délka) a b (galaktická šířka). 
Nulový bod galaktické šířky a délky je RA=17h45m37s Dec=-28°56'10"
a galaktický severní pól je RA=12h51m26s Dec=+27°07'42" (platí pro epochu 2000). 


Reference:
Dutra C, Bica E, (2002),
A catalogue of dust clouds in the Galaxy, Astron Astrophys, 383, 631.

Níže uvedený diagram zobrazuje místa, kde se podél roviny rovníku Galaxie nachází hlavní molekulární mračna:

Temné mlhoviny v Galaxii
Reference: Dame T, Hartmann D, Thaddeus P, (2001), The Milky Way in Molecular Clouds: A New Complete CO Survey, Astrophys J, 547, 792.

Dále je uveden seznam známých temných mlhovin. Uvedené mlhoviny jsou všechny viditelné malým dalekohledem.

1      2       3   4   5  6    7   8   9
Barnardovo Běžné      Rovníkové  Galaktic. Velik. Vzdál. Souhvězdí
číslo    jméno     souřadnice  souřad.  arcmin (sv.l.)
              RA   Dec  l° b°
B33   Koňská hlava   05 41 -02,5 207 -17  6'x4'  1400 Ori
 -    Uhelný pytel   12 53 -63,0 303  0 400'x300' 500 Cru
B42   Rho Ophiuchi   16 29 -24,3 354 +17  30'x30'  500 Oph
B65/6/7 Pipe (stem)    17 21 -26,8 359 +6 300'x60'  500 Oph
B72   Snake       17 24 -23,6  2 +7  30'x30'  600 Oph
B78   Pipe (bowl)    17 33 -25,7  1 +4 200'x140' 500 Oph
B86   Ink Spot     18 03 -27,8  3 -3  5'x3'   ?  Sgr
B87   Parrot's Head   18 04 -32,7 359 -5  12'x12' 1000 Sgr
B92            18 16 -18,2  13 -1  15'x15'  650 Sgr
B133            19 06 -06,9  28 -6  10'x5'  1000 Aql
B143            19 40 +11,0  48 -6  30'x30'  ?  Aql
B348/9  Northern Coalsack 20 37 +42,2  81 +1 240'x240'  ?  Cyg
B168            21 53 +47,2  94 -6 100'x10'  ?  Cyg

Sloupec 1: Barnardovo klasifikační číslo temné mlhoviny.
Sloupec 2: Běžné jméno temné mlhoviny (některé přeloženy, některé v angličtině).
Sloupec 3: Rektascenze v hodinách a minutách pro epochu 2000.
Sloupec 4: Deklinace ve stupních pro epochu 2000.
Sloupec 5: Galaktická délka mlhoviny.
Sloupec 6: Galaktická šířka mlhoviny.
Sloupec 7: Úhlová velikost temné mlhoviny v obloukových minutách.
Sloupec 8: Vzdálenost temné mlhoviny ve světelných rocích. (velmi přibližné)
Sloupec 9: Souhvězdí, ve kterém temná mlhovina leží.


Galaktické souřadnice
Souřadnicový systém založený na rovině Galaxie, středem je poloha Slunce
a nulové body galaktické délky a galaktické šířky směřují přímo na 
galaktický střed. Pro označení galaktických souřadnic jsou použité 
l (galaktická délka) a b (galaktická šířka). 
Nulový bod galaktické šířky a délky je RA=17h45m37s Dec=-28°56'10"
a galaktický severní pól je RA=12h51m26s Dec=+27°07'42" (platí pro epochu 2000). 


Reference:
Barnard E., (1927), A photographic Atlas of selected regions of the Milky Way,
      Carnegie Inst. Washington.
Hilton J, Lahulla J, (1995), Distance measurements of Lynds galactic dark
      nebulae, Astron Astrophys Supp, 113, 325.
Dutra C, Bica E, (2002), A catalogue of dust clouds in the Galaxy, Astron
      Astrophys, 383, 631.
Temná mlhovina
Mlhovina Pipe (Pipe Nebula). Velká temná mlhovina viditelná ve hvězdném mračnu v Hadonošovi.
Stránka byla naposledy editována 18. února 2011 v 14:12.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3684krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/nase/2248-temne-mlhoviny)
Nahrávám...