Naše Galaxie > Otevřené hvězdokupy

Otevřené hvězdokupy

Hvězdokupa s deseti až několika stovkami hvězd. Známými otevřenými hvězdokupami viditelnými pouhým okem jsou Plejády, Hyády, a Chí a h Persei. Od kulových hvězdokup se podstatně odlišují mnohem menším počtem hvězd a jejich malou koncentrací, menším stářím, ale i příslušností k plochým podsystémům Galaxie. Tato příslušnost se projevuje jednak koncentrací pozorovaných otevřených hvězdokup ke galaktické rovině, jednak rozložením hvězd v barevném diagramu, který se jen málo liší od HR-diagramu ve slunečním okolí. Jsou to tedy útvary mladší než hvězdokupy kulové, některé jsou dokonce velmi mladé (stáří Chí a h Persei je zhruba 10 mil. let, stáří Plejád 50 mil. let). Celkem je v Galaxii známo asi 1 200 otevřených hvězdokup. Obsahují prach a plyn.

Otevřené hvězdokupy vznikaly během celé historie Galaxie a vznikají v hustých chladných mlhovinách dodnes. V důsledku poměrně malého počtu hvězd je jejich gravitační vazba (vlastní gravitace) slabší než u kulových hvězdokup. Proto se otevřené hvězdokupy snáze „vypařují“, tzn. že hvězdy si při setkání uvnitř hvězdokupy navzájem předávají energii, a hvězda tak může získat dostatečnou kinetickou energii, aby se vymanila z gravitační přitažlivosti hvězdokupy.

Průměry otevřených hvězdokup jsou 1 pc až 15 pc.

M36
M36 – jasná hvězdokupa v souhvězdí Vozka (Auriga).

Níže je seznam většiny nápadných otevřených hvězdokup v naší části Galaxie. Vzhledem k relativně velké vzdálenosti k těmto hvězdokupám mají tendenci mít nízkou galaktickou šířku.

 1     2        3    4    5   6   7   8    9    10
NGC    Další      Rovníkové    Galaktické VMag  N  Vzdálenost Souhvězdí
číslo   jméno      souřadnice   souřadnice        (sv.l.)
             RA (2000) Dec   l°  b°        [1]  [2]
 129           00 29,9 +60 14 120,3 -2,5  6,5  35 5220 5050 Cas
 225           00 43,4 +61 47 122,0 -1,1  7,0  15 2050 2040 Cas
 188           00 44,4 +85 20 122,8 +22,5  8,1 120 5060 5460 Cep
 457           01 19,1 +58 20 126,6 -4,3  6,4  80 9130 9120 Cas
 581  M103       01 33,2 +60 42 128,0 -1,8  7,4  25 8810 7310 Cas
 654           01 44,1 +61 53 129,1 -0,4  6,5  60 5220 7900 Cas
 663           01 46,0 +61 15 129,5 -0,9  7,1  80 7180 7450 Cas
 752           01 57,8 +37 41 137,2 -23,3  5,7  60 1300 1190 And
 869  h Persei     02 19,0 +57 09 134,6 -3,7  4,3 200 7180 6900 Per
 884  Chi Persei    02 22,4 +57 07 135,1 -3,6  4,4 150 7500 8110 Per
IC1805          02 32,7 +61 27 134,7 +0,9  6,5  40 6850 7160 Cas
1039  M34        02 42,0 +42 47 143,6 -15,6  5,2  60 1440 1630 Per
1027           02 42,7 +61 33 135,8 +1,5  6,7  40 3260 2500 Cas
IC1848          02 51,3 +60 27 137,2 +0,9  6,5  10 7180 8060 Cas
1245           03 14,7 +47 15 146,6 -8,9  8,4 200 7500 8510 Per
1342           03 31,6 +37 20 155,0 -15,4  6,7  40 1790 1730 Per
 --  M45 Plejády   03 47,0 +24 07 166,6 -23,5  1,2 100  410  410 Tau
1444           03 49,4 +52 40 148,1 -1,3  6,6  20 3260 3450 Per
1502           04 07,7 +62 20 143,7 +7,7  5,7  45 3100 2940 Cam
1528           04 15,4 +51 14 152,1 +0,3  6,4  40 2610 2420 Per
1545           04 20,9 +50 15 153,4 +0,2  6,2  20 2610 2500 Per
 --  Hyády       04 27,0 +16 00 180,0 -22,2  0,5  40  155  155 Tau
1647           04 46,0 +19 04 180,4 -16,8  6,4 200 1790 1660 Tau
1662           04 48,5 +10 56 187,7 -21,1  6,4  35 1300 1290 Ori
1746           05 03,6 +23 49 179,0 -10,7  6,1  20 1370  --  Tau
1857           05 20,2 +39 21 168,4 +1,3  7,0  40 6200  --  Aur
1893           05 22,7 +33 24 173,6 -1,7  7,5  60 13000 12700 Aur
1912  M38        05 28,7 +35 50 172,3 +0,7  6,4 100 4310 3650 Aur
1981           05 35,2 -04 26 208,1 -19,0  4,2  20 1300  --  Ori
1960  M36        05 36,1 +34 08 174,5 +1,0  6,0  60 4140 4190 Aur
2099  M37        05 52,4 +32 33 177,7 +3,1  5,6 150 4400 4420 Aur
2129           06 01,0 +23 18 186,6 +0,1  6,7  40 6520 5020 Gem
2169           06 08,4 +13 57 195,6 -2,9  5,9  30 3590 3350 Gem
2168  M35        06 08,9 +24 20 186,6 +2,2  5,0 200 2840 2760 Gem
2175           06 09,8 +20 19 190,2 +0,4  6,8  60 6360 6180 Ori
2232           06 27,0 -04 45 214,4 -7,6  3,9  20 1300 1030 Mon
2244           06 32,4 +04 52 206,4 -2,0  4,8 100 5540 5350 Mon
2264           06 41,1 +09 53 203,0 +2,2  3,9  40 2450 2450 Mon
2287  M41        06 47,0 -20 44 231,1 -10,2  4,5  80 2410 2140 CMa
2281           06 49,3 +41 04 175,0 17,1  5,4  30 1630 1720 Aur
2301           06 51,8 +00 28 212,6 +0,3  6,0  80 2450 2800 Mon
2323  M50        07 03,2 -08 20 221,7 -1,2  5,9  80 2970 3250 Mon
2343           07 08,3 -10 38 224,3 -1,1  6,7  20 3260 2850 Mon
2354           07 14,3 -25 44 238,4 -6,8  6,5 100 6030 6810 CMa
2353           07 14,6 -10 17 224,7 +0,4  7,1  30 3590  --  Mon
2360           07 17,8 -15 36 229,8 -1,4  7,2  80 5320 4760 CMa
2362           07 17,8 -24 57 238,1 -5,7  4,1  60 5060 4900 CMa
2422  M47        07 36,6 -14 30 231,0 +3,1  4,4  30 1570 1390 Pup
2423           07 37,1 -13 51 230,5 +3,6  6,7  40 2840 2550 Pup
2439           07 40,8 -31 38 246,4 -4,4  6,9  80 5250 13870 Pup
2437  M46        07 41,8 -14 48 231,9 +4,1  6,1 100 4600 4860 Pup
2447  M93        07 44,6 -23 51 240,1 +0,2  6,2  80 3590  --  Pup
2451           07 45,4 -37 58 252,4 -6,7  2,8  40  720  790 Pup
2477           07 52,3 -38 33 253,6 -5,8  5,8 160 4240 5860 Pup
2516           07 58,3 -60 52 273,9 -15,9  3,8  80 1440 1220 Car
2506           08 00,2 -10 46 230,6 +10,0  7,6 150 8970 10200 Mon
2527           08 05,3 -28 09 246,1 +1,9  6,5  40 1960 1970 Pup
2539           08 10,7 -12 49 233,7 +11,1  6,5  50 4170 4820 Pup
2547           08 10,7 -49 16 264,6 -8,5  4,7  80 1300 1400 Vel
2546           08 12,4 -37 37 254,9 -2,0  6,3  40 3260 2530 Pup
2548  M48        08 13,8 -05 48 227,9 +15,4  5,8  80 1990 2170 Hya
2571           08 18,9 -29 44 249,1 -3,6  7,0  30 6850 4150 Pup
2632  M44 Praesepe   08 40,1 +19 59 205,5 +32,5  3,1  50  590  580 Can
IC2391 o Velorum     08 40,2 -53 04 270,4 -6,9  2,5  30  460  530 Vel
IC2395          08 41,1 -48 12 266,6 -3,8  4,6  40 2770 2560 Vel
2669           08 44,9 -52 57 270,7 -6,3  6,1  40 3260 2730 Vel
2682  M67        08 50,4 +11 49 215,6 +31,7  6,9 200 2350 2620 Can
IC2488          09 27,6 -56 59 277,8 -4,4  7,4  70  --  3260 Vel
2910           09 30,4 -52 54 275,3 -1,2  7,2  30 4310  --  Vel
3114           10 02,7 -60 07 283,3 -3,8  4,2 100 2940 2910 Car
3228           10 21,8 -51 43 280,8 +4,6  6,0  15 1630 1730 Vel
IC2581          10 27,4 -57 38 284,6 +0,0  4,3  25 5410 8210 Car
3293           10 35,9 -59 14 286,4 -0,8  4,7 100 8480 8020 Car
3324           10 37,3 -58 38 286,2 -0,2  6,7 100 10800 10500 Car
IC2602          10 43,2 -64 24 289,6 -4,9  1,9  60  510  535 Car
3532           11 06,4 -58 40 289,6 +1,5  3,0 150 1630 1440 Car
3572           11 10,4 -60 13 290,7 +0,2  6,6  35 7500 9010 Car
3590           11 13,0 -60 48 291,2 -0,2  8,2  25 6200 7230 Car
3766           11 36,1 -61 37 294,1 -0,0  5,3 100 5540 6060 Cen
IC2944          11 36,6 -63 02 294,6 -1,4  4,5  30 6850 6840 Cen
 --  Coma star cluster 12 25,0 +26 00 222,3 +84,0  1,8  80  280  270 Com
4463           12 30,0 -64 48 300,7 -2,0  7,2  30  --  3630 Mus
4609           12 42,3 -62 57 301,9 -0,1  6,9  40 4930 4000 Cru
4755  Jewel Box     12 53,6 -60 20 303,2 +2,5  4,2  80 7630 6870 Cru
5281           13 46,6 -62 54 309,2 -0,7  5,9  40 4240 3730 Cen
5316           13 53,9 -61 52 310,2 +0,1  6,0  80 3650 4340 Cen
5460           14 07,6 -48 19 315,8 +12,6  5,6  40 1630 1910 Cen
5617           14 29,8 -60 42 314,7 -0,1  6,3  80 3910 5010 Cen
5662           14 35,2 -56 33 316,9 +3,5  5,5  70  --  2230 Cen
5822           15 05,2 -54 20 321,7 +3,6  6,5 150 2480 3200 Lup
5823           15 05,7 -55 35 321,2 +2,5  7,9 100 4110 2300 Cir
6025           16 03,7 -60 30 324,5 -6,0  5,1  60 2740 2200 TrA
6067           16 13,2 -54 13 329,8 -2,2  5,6 100 6850 5550 Nor
6087           16 18,9 -57 54 327,8 -5,4  5,4  40 2940 2820 Nor
6124           16 25,6 -40 40 340,8 +6,0  5,8 100 1600 1520 Sco
6134           16 27,7 -49 09 334,9 -0,2  7,2  30 2580 3260 Nor
6167           16 34,4 -49 35 335,3 -1,3  6,7  40 3910 3360 Nor
6178           16 35,7 -45 38 338,4 +1,2  7,2  12  --  3250 Sco
6193           16 41,3 -48 46 336,7 -1,6  5,2  20 4400  --  Ara
6208           16 49,5 -53 49 339,7 -5,8  7,2  60 3260 4070 Ara
6231           16 54,0 -41 48 343,5 +1,2  2,6  20 6520 4920 Sco
6242           16 55,6 -39 29 345,5 +2,4  6,4  40 3910 3650 Sco
6250           16 58,0 -45 48 340,8 -1,8  5,9  60 3330 3070 Ara
6281           17 04,8 -37 54 347,8 +2,0  5,4  20 1960 1690 Sco
6322           17 18,6 -42 57 345,3 -3,1  6,0  30 3910 3810 Sco
IC4651          17 24,7 -49 56 340,1 -7,9  6,9  80 2320 2570 Ara
6383           17 34,8 -32 24 355,8 +0,1  5,5  40 4500 4090 Sco
6405  M6        17 40,1 -32 13 356,6 -0,7  4,2  50 1960 1580 Sco
6416           17 44,4 -32 21 357,0 -1,6  5,7  40 2610 2590 Sco
IC4665          17 46,3 +05 43  30,6 +17,1  4,2  30 1400 1120 Oph
6475  M7        17 53,9 -34 49 355,9 -4,5  3,3  80  780  --  Sco
6494  M23        17 56,8 -19 01  9,8 +2,9  5,5 150 2150 1550 Sgr
6531  M21        18 04,6 -22 30  7,7 -0,4  5,9  70 4240 4190 Sgr
6530           18 04,8 -24 20  6,1 -1,4  4,6  30 5220 5010 Sgr
6546           18 07,2 -23 19  7,3 -1,4  8,0 150 2710 3020 Sgr
6604           18 18,1 -12 14  18,3 +1,7  6,5  30 5350 7750 Ser
6611  M16        18 18,8 -13 47  17,0 +0,8  6,0  40 8150 6810 Ser
6613  M18        18 19,9 -17 07  14,2 -1,0  6,9  20 3910 4590 Sgr
6633           18 27,7 +06 34  36,1 +8,2  4,6  30 1040 1250 Oph
IC4725 M25        18 31,6 -19 15  13,6 -4,5  4,6  30 1830 2160 Sgr
IC4756          18 39,0 +05 27  36,4 +5,2  4,6  80 1300 1570 Ser
6694  M26        18 45,2 -09 23  23,9 -2,9  8,0  30 5060 4650 Sct
6705  M11 Wild Duck  18 51,1 -06 16  27,3 -2,8  5,8 100 5610 5850 Sct
6709           18 51,5 +10 21  42,2 +4,7  6,7  40 3100 3090 Aql
6716           18 54,6 -19 52  15,4 -9,6  6,9  20 1960 2150 Sgr
6755           19 07,8 +04 14  38,6 -1,7  7,5 100 4890 5100 Aql
6811           19 38,2 +46 34  79,5 +11,9  6,8  70 2940 4210 Cyg
6819           19 41,3 +40 11  74,0 +8,5  7,3 100 7180 5510 Cyg
6823           19 43,1 +23 18  59,4 -0,1  7,1  30 11300 7080 Vul
6871           20 05,9 +35 47  72,6 +2,1  5,2  15 5380 4950 Cyg
6885           20 12,0 +26 29  65,5 -4,1  5,7  30 1920  --  Vul
6910           20 23,1 +40 47  78,7 +2,0  7,4  50 5380  --  Cyg
6913  M29        20 23,9 +38 32  76,9 +0,6  6,6  50 4080 4120 Cyg
6939           20 31,4 +60 38  95,9 +12,3  7,8  80 4080  --  Cyg
6940           20 34,6 +28 18  69,9 -7,2  6,3  60 2610 3400 Vul
7039           21 11,3 +45 40  88,0 -1,7  7,6  50 2280 4880 Cyg
7082           21 29,4 +47 05  91,2 -3,0  7,2  15 4570 4340 Cyg
7092  M39        21 32,2 +48 26  92,5 -2,3  4,6  30  880 1140 Cyg
IC1396          21 39,1 +57 30  99,3 +3,7  3,5  50 2610  --  Cep
7160           21 53,7 +62 36 104,0 +6,4  6,1  12 2940 2520 Cep
7243           22 15,3 +49 53  98,9 -5,6  6,4  40 2870 2410 Lac
7380           22 47,0 +58 06 107,1 -0,9  7,2  40 11700 9330 Cep
7654  M52        23 24,2 +61 35 112,8 +0,4  6,9 100 4790 4860 Cas
7686           23 30,2 +49 08 109,5 -11,6  5,6  20 3260  --  And
7789           23 57,0 +56 44 115,5 -5,4  6,7 300 6200  --  Cas

Sloupec 1: Katalogové číslo NGC (nebo IC) otevřené hvězdokupy.
Sloupec 2: Běžné jméno (nebo Messierovo číslo) otevřené hvězdokupy.
Sloupec 3: Rektascenze otevřené hvězdokupy pro epochu 2000.
Sloupec 4: Deklinace otevřené hvězdokupy pro epochu 2000.
Sloupec 5: Galaktická délka otevřené hvězdokupy.
Sloupec 6: Galaktická šířka otevřené hvězdokupy.
Sloupec 7: Celková vizuální magnituda otevřené hvězdokupy.
Sloupec 8: Počet hvězd ve hvězdokupě. Toto číslo je pouze přibližná
      hodnota, jak je hvězdokupa bohatá.
Sloupec 9: Vzdálenost k otevřené hvězdokupě ve světelných letech podle
      dvou referencí uvedených níže.
Sloupec 10: Souhvězdí, kde hvězdokupa leží.


Galaktické souřadnice
Souřadnicový systém založený na rovině Galaxie, středem je poloha Slunce
a nulové body galaktické délky a galaktické šířky směřují přímo na 
galaktický střed. Pro označení galaktických souřadnic jsou použité 
l (galaktická délka) a b (galaktická šířka). 
Nulový bod galaktické šířky a délky je RA=17h45m37s Dec=-28°56'10"
a galaktický severní pól je RA=12h51m26s Dec=+27°07'42" (platí pro epochu 2000). 


Reference:
[1] Lynga G, Catalogue of Open Cluster Data (5th Ed.) (1987).
[2] Loktin A. et al, Catalogue of open cluster parameters from UBV-data.
       Astron. Astrophys. Trans. 4, 153 (1994).
Otevřené hvězdokupy
Vznik hvězd v rameni Perseus naší Galaxie. Hvězdokupa IC 1805 se skládá z  horkých, mladých hvězd, které se tvoří v mlhovině, která je za tím.
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3255krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/nase/2252-otevrene-hvezdokupy)
Nahrávám...