Naše Galaxie > Panoráma Galaxie

Panoráma Galaxie

Celá obloha ve dvou projekcích

Axel Mellinger vytvořil celkový pohled (panoráma) na Galaxii. K pořízení jednotlivých fotografií použil film Kodak PJM-2 a PJ-400 s fotoaparátem Minolta SRT-101 nebo XD-5 opatřené 28 mm objektivem a Super Polaris DX montáží. Expoziční časy při f/4 mezi 30 až 45 minutami.

K dispozici jsou dva typy projekcí. Aitoffova projekce v galaktických souřadnicích je vlevo a ekvidistantní azimutální (polární) projekce je vpravo.

Aitoffova projekce
Polární projekce

Po kliknutí na příslušný obrázek se snímek zobrazí v plném rozlišení spolu s doplňujícími informacemi o místě, datu, expozici atd.

Panoramatické „klikací“ mapy

Jsou k dispozici ještě dvě verze výše uvedených map, tentokrát poněkud jinak. Jedná se o tzv. „klikací“ mapy neboli obrázky s aktivními oblastmi. Oba zobrazují výřez celé oblohy, který je soustředěn okolo galaktické roviny. Jedna mapa je opatřena obrysy jednotlivých souhvězdí, které se v daných částech nacházejí. Obě mapy obsahují oblasti, které „aktivní“, tzn. pokud se najede na příslušnou oblast a klikne se myší, zobrazí se detail dané oblasti. Pokud se najede na danou oblast a chvilku se počká, zobrazí se u kurzoru název příslušné oblasti.

S vyznačenými souhvězdími

Panoráma se souhvězdími

Bez vyznačených souhvězdí

(zpracováno dle All-Sky Milky Way Panorama)
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3913krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/nase/2255-panorama-galaxie)
Nahrávám...