Naše Galaxie > Gama záření

Gama záření

Intenzita vysokoenergetických paprsků γ záření získané přístrojem Energetic Gamma-Ray Experiment Telescope (EGRET) na observatoři Compton Gamma-Ray Observatory (CGRO). Snímek obsahuje všechny fotony z energií většími než 300 MeV. Na těchto extrémních energiích vzniká většina nebeských γ paprsků při srážkách kosmického záření s jádry vodíku v mezihvězdných mračnech a Galaxie je proto zdrojem difúzního γ záření. Jasné kompaktní zdroje blízko galaktických délkách 185°, 195° a 265° označují vysokoenergetické úkazy, které jsou spojené s pulsary Krab, Geminga a Vela. Na snímku celé oblohy jsou vidět některé jasné zdroje mimo galaktický rovník, mnoho z těchto zdrojů je známo jako aktivní jádra galaxií.

Celá obloha

Snímek
Snímek celé oblohy v γ záření.

Detailní záběr rovníku

S popisem hlavních oblastí

Na detailním záběru rovníku Galaxie jsou popsány hlavní strukturní tahy Galaxie (červeně), optické oblasti H II (modře) – mračno ionizovaného vodíku v mezihvězdném prostoru, rádiové zdroje (zeleně) a asociace OB (nachově) – skupina hvězd spektrální třídy O a B o velké hmotnosti, které vznikly v nedávné době v určité oblasti kosmického prostoru. Osy jsou označené ve stupních galaktické délky a šířky. Po načtení stránky se zobrazí pouze obě osy, pro zobrazení hlavních oblastí je nutné na snímek kliknout myší.

Bez popisu

γ záření.

Doplňující informace

Pozice
Pozice spektra v celém rozsahu

Reference:
Hartman, R. C., et al. 1999, Astrophys. J. Suppl., 123, 79
Hunter, S. D., et al. 1997, Astrophys. J., 481, 205

Online přístup k datům:
EGRET instrument team's Home Page
EGRET data from the Compton Observatory SSC

Frekvence: >7,2 . 1013 GHz

Intenzity: 3,2 . 10-6 – 5,5 . 10-4 fotonů cm-2 s-1 sr-1

Úhlové rozlišení: ~120'

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 2832krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/nase/2304-gama-zareni)
Nahrávám...