Naše Galaxie > Střední infračervené záření

Střední infračervené záření

Střední infračervené záření sledované pomocí přístroje SPIRIT III na družici Midcourse Space Experiment (MSX). Většina difúzního záření v  těchto vlnových pásmech přichází od složitých molekul nazývaných polycyklické aromatické uhlovodíky, které jsou obecně nacházeny v uhlí a mezihvězdných mračnech plynu. Červené obří hvězdy, planetární mlhoviny a masivní hvězdy, které jsou tak mladé, že zůstávají hluboce uložené v původním molekulárním mračnu plynu, produkují množství malých jasných skvrn, které jsou vidět na snímku. Na rozdíl od ostatních pohledů Galaxie tento snímek poskytuje pohled na oblasti, které jsou pouze 5° od galaktického rovníku.

Detailní záběr rovníku

S popisem hlavních oblastí

Na detailním záběru rovníku Galaxie jsou popsány hlavní strukturní tahy Galaxie (červeně), optické oblasti H II (modře) – mračno ionizovaného vodíku v mezihvězdném prostoru, rádiové zdroje (zeleně) a asociace OB (nachově) – skupina hvězd spektrální třídy O a B o velké hmotnosti, které vznikly v nedávné době v určité oblasti kosmického prostoru. Osy jsou označené ve stupních galaktické délky a šířky. Po načtení stránky se zobrazí pouze obě osy, pro zobrazení hlavních oblastí je nutné na snímek kliknout myší.

Bez popisu

Spektrum

Doplňující informace

Pozice
Pozice spektra v celém rozsahu

Reference:
Price, S. D., et al. 2001, Astron. J., 121, 2819

Frekvence: 2,8 . 104 – 4,4 . 104 GHz

Intenzity: 2,8-107 MJy sr-1

Úhlové rozlišení: 0,4'

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 1327krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/nase/2306-stredni-infracervene-zareni)
Nahrávám...