Naše Galaxie > Neutrální vodík

Neutrální vodík

Sloupcová hustota (počet částic ve válci průřezu 1 cm2 s výškou rovnou vzdálenosti k sledovanému zdroji podél pozorovacího paprsku) neutrálního vodíku, která byla odvozená z předpokladu slabého optického záření ze studia rádiového záření vodíku na vlnové délce 21 cm. Záření na čáře 21 cm sleduje "chladné a teplé" mezihvězdné prostředí, které je ve velkém měřítku uspořádáno do difúzních mračen plynu a prachu o rozměrech až stovky světelných let. Většina snímku je založena na výzkumu Leiden-Dwingeloo Survey of Galactic Neutral Hydrogen při použití 25ti metrového rádiového dalekohledu Dwingeloo. Data byla upravována na univerzitě v Bonnu.

Celá obloha

Snímek
Snímek celé oblohy ve spektru neutrálního vodíku.

Detailní záběr rovníku

S popisem hlavních oblastí

Na detailním záběru rovníku Galaxie jsou popsány hlavní strukturní tahy Galaxie (červeně), optické oblasti H II (modře) – mračno ionizovaného vodíku v mezihvězdném prostoru, rádiové zdroje (zeleně) a asociace OB (nachově) – skupina hvězd spektrální třídy O a B o velké hmotnosti, které vznikly v nedávné době v určité oblasti kosmického prostoru. Osy jsou označené ve stupních galaktické délky a šířky. Po načtení stránky se zobrazí pouze obě osy, pro zobrazení hlavních oblastí je nutné na snímek kliknout myší.

Bez popisu

Neutrální vodík.

Doplňující informace

Pozice
Pozice spektra v celém rozsahu

Reference:
Burton, W. B. 1985, Astron. Astrophys. Suppl. Ser., 62, 365
Hartmann, Dap, & Burton, W. B., "Atlas of Galactic Neutral Hydrogen," Cambridge Univ. Press, (1997, kniha a CD-ROM)
Kerr, F. J., et al. 1986, Astron. Astrophys. Suppl. Ser.

Online přístup k datům:
http://adc.gsfc.nasa.gov/warning.htm?/catalogs/8/8054

Frekvence: 1,5 GHz

Sloupcové hustoty: 10 . 1020 – 230 . 1020 cm-2

Úhlové rozlišení: 45' – 60'

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 1860krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/nase/2307-neutralni-vodik)
Nahrávám...