Naše Galaxie > Rádiové kontinuum (408 MHz)

Rádiové kontinuum (408 MHz)

Intenzita rádiového spojitého záření z vysoce energetických nabitých částic v  Galaxii, které bylo získáno výzkumem pozemním rádiovým dalekohledem (Jodrell Bank Mark I a Mark IA, Bonn 100 metr a Parkes 64 metr). Na této frekvenci je většina záření z elektronů pohybující se v mezihvězdném magnetickém poli rychlostmi blízkými rychlosti světla a rozptylem volných elektronů v mezihvězdné plazmě (horký ionizovaný mezihvězdný plyn). Rázové vlny z výbuchů supernov urychlují elektrony na tak vysoké rychlosti a přitom produkují silné záření blízko těchto zdrojů. Záření ze zbytku supernovy Cas A, která se nachází blízko 110° délky je tak intenzivní, že se jeví na snímcích vytvořených z dat rádiových přijímačů dalekohledů jako křížek. Velký oblouk blízko středu snímku je známý jako "Severní polární osten" – "North Polar Spur" nebo "Smyčka I" – "Loop I" a je to zbytek plasmy z výbuchu supernovy, které se stalo před tisíci lety relativně blízko ke Slunci (v měřítku Galaxie).

Celá obloha

Snímek
Snímek celé oblohy v rádiovém spektru 408 MHz.

Detailní záběr rovníku

S popisem hlavních oblastí

Na detailním záběru rovníku Galaxie jsou popsány hlavní strukturní tahy Galaxie (červeně), optické oblasti H II (modře) –  mračno ionizovaného vodíku v mezihvězdném prostoru, rádiové zdroje (zeleně) a asociace OB (nachově) – skupina hvězd spektrální třídy O a B o velké hmotnosti, které vznikly v nedávné době v určité oblasti kosmického prostoru. Osy jsou označené ve stupních galaktické délky a šířky. Po načtení stránky se zobrazí pouze obě osy, pro zobrazení hlavních oblastí je nutné na snímek kliknout myší.

Bez popisu

Rádiové kontinuum (408 MHz).

Doplňující informace

Pozice
Pozice spektra v celém rozsahu

Reference:
Haslam, C. G. T., Salter, C. J., Stoffel, H., & Wilson, W. E. 1982, Astron. Astrophys. Suppl. Ser., 47, 1

Online přístup k datům:
http://www.mpifr-bonn.mpg.de/survey.html

Frekvence: 408 MHz

Intenzita: 10 – 4 250 K 

Úhlové rozlišení: 51'

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 1868krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/nase/2310-radiove-kontinuum-408-mhz)
Nahrávám...