Naše Galaxie > Rentgenové záření

Rentgenové záření

Kompozice intenzit rentgenového záření získané přístrojem Position-Sensitive Proportional Counter (PSPC) na družici Röntgen Satellite (ROSAT). Snímky ve třech pásmech měkkého rentgenového záření soustředěné okolo 0,25, 0,75 a 1,5 keV jsou barevně kódovány. Barevná pásma jsou zvoleny takto – červená (0,25 keV), zelená (0,75 keV) a modrá (1,5 keV). V Galaxii jsou rozsáhlá měkká rentgenová záření detekována z horkých plynů. Především v nižších energiích mezihvězdné prostředí silně pohlcuje rentgenové záření a chladné mračna mezihvězdného plynu jsou vidět na pozadí rentgenového záření jako stíny. Barevné změny naznačují výkyvy v pohlcování nebo teploty vyzařovaných oblastí. Černé oblasti představují místa, které nebyly pokryty výzkumem ROSAT. Okolí galaktického rovníku vykazuje modrou barvu, protože skrze rozsáhlou hustotu plynu projdou pouze vysokoenergetické rentgenové záření. Velká smyčka blízko středu snímku je "Severní polární osten" – "North Polar Spur", staré zbytky supernovy. Mnoho z  bílých zdrojů jsou mladší, mnohem kompaktnější a vzdálenější zbytky supernov.

Celá obloha

Snímek
Snímek celé oblohy v rentgenovém záření.

Detailní záběr rovníku

S popisem hlavních oblastí

Na detailním záběru rovníku Galaxie jsou popsány hlavní strukturní tahy Galaxie (červeně), optické oblasti H II (modře) – mračno ionizovaného vodíku v mezihvězdném prostoru, rádiové zdroje (zeleně) a asociace OB (nachově) – skupina hvězd spektrální třídy O a B o velké hmotnosti, které vznikly v nedávné době v určité oblasti kosmického prostoru. Osy jsou označené ve stupních galaktické délky a šířky. Po načtení stránky se zobrazí pouze obě osy, pro zobrazení hlavních oblastí je nutné na snímek kliknout myší.

Bez popisu

Rentgenové záření.

Doplňující informace

Pozice
Pozice spektra v celém rozsahu

Reference:
Snowden, S. L., et al. 1997 Astrophys. J., 485, 125

Online přístup k datům:
ROSAT All-Sky Survey at MPE
ROSAT data archives at the HEASARC

Frekvence: 60 – 360 . 106 GHz

Intenzity: 0 – 20 (0,25 keV), 0 – 10 (0,75 keV), 0 – 10 . 10-4 fotonů arcmin-2 s-1 (1,5 keV)

Úhlové rozlišení: 12'

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 1870krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/nase/2311-rentgenove-zareni)
Nahrávám...