Naše Galaxie > Molekulární vodík

Molekulární vodík

Sloupcová hustota (počet částic ve válci průřezu 1 cm2 s výškou rovnou vzdálenosti k sledovanému zdroji podél pozorovacího paprsku) molekulárního vodíku odvozený od intenzity spektrální čáry oxidu uhelnatého, který standardně sleduje chladné husté části mezihvězdného prostoru. Tento plyn je koncentrován ve spirálních ramenech v samostatných "molekulových mračnech". Většina molekulových mračen jsou místa tvorby hvězd. Molekulární plyn je převážně H2, ale H2 se obtížně detekuje v mezihvězdném prostředí přímo, a proto se používá druhá nejhojnější molekula CO. Sloupcové hustoty byly odvozeny z předpokladu konstantní uměrnosti mezi sloupcovou intenzitou H2 a intenzitou záření CO.

Celá obloha

Snímek
Snímek celé oblohy ve spektru molekulárního vodíku.

Detailní záběr rovníku

S popisem hlavních oblastí

Na detailním záběru rovníku Galaxie jsou popsány hlavní strukturní tahy Galaxie (červeně), optické oblasti H II (modře) – mračno ionizovaného vodíku v mezihvězdném prostoru, rádiové zdroje (zeleně) a asociace OB (nachově) – skupina hvězd spektrální třídy O a B o velké hmotnosti, které vznikly v nedávné době v určité oblasti kosmického prostoru. Osy jsou označené ve stupních galaktické délky a šířky. Po načtení stránky se zobrazí pouze obě osy, pro zobrazení hlavních oblastí je nutné na snímek kliknout myší.

Bez popisu

Molekulární vodík.

Doplňující informace

Pozice
Pozice spektra v celém rozsahu

Reference:
Dame, T. M., Hartmann, Dap, & Thaddeus, P. 2001, Astrophysical Journal, 547, 792

Online přístup k datům:

Frekvence: 115 GHz

Sloupcové hustoty: 12 . 1020 – 285 . 1020 cm-2

Úhlové rozlišení: 9' – 30'

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 2112krát.

Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (astronomia.zcu.cz/objekty/nase/2312-molekularni-vodik)
Nahrávám...