Plynné planety > Jupiter > Měsíce planety Jupiter

Měsíce planety Jupiter

Seznam měsíců

Polohy měsíců
Polohy měsíců Jupitera, vodorovné měřítko je ocejchováno v poloměrech Jupitera, tj. 1 dílek = 71 492 km. Pro přehlednost nejsou nově objevené měsíce (po roce 1999) zakresleny.

Souhrnné informace o měsících

V následujícím souboru jsou obsaženy zajímavé informace o drahách Jupiterových měsíců v souboru xls, kde jsou měsíce uspořádáné v přehledné tabulce seřazené podle velikosti velké poloosy eliptické oběžné dráhy.

Jupiterovy měsíce Různé formáty dat
ZIP soubor
(všechny formáty)
XLS soubor
HTML soubor
TXT soubor
(bez objevitelů a referencí)
GIF soubor
PDF soubor
Po kliknutí se zobrazí soubor programu Excel s tabulkou parametrů Jupiterových měsíců.

Vývoj objevů Jupiterových měsíců

V poslední době nezadržitelně roste počet Jupiterových měsíců (v roce 1999 jich měl 17, počátkem roku 2003 se toto číslo dostalo na 52, na začátku roku 2004 jich bylo 63 a na začátku roku 2013 jich známe 67). Je to zřejmě důsledkem stále lepšího technického vybavení vyhledávacích teleskopů a také zvětšováním jejich průměru, používáním digitálních kamer a v neposlední řadě počítačovým prohledáváním snímků. Shrnutí vývoje objevů Jupiterových měsíců přináší následující tabulka a graf. Graf začíná objevem Galileovských měsíců (Io, Europa, Ganymedes, Callisto) v roce 1610 a poslední údaje jsou z února 2012.

Datum objevu
(oznámení)
Přírůstek
za období
Počet měsíců IAUC *) Objevené měsíce
1610 4 4    Io, Europa, Ganymedes, Callisto
1892 1 5    Amalthea
1904 1 6    Himalia
1905 1 7    Elara
1908 1 8    Pasiphae
1914 1 9    Sinope
1938 2 11    Lysithea, Carme
1951 1 12    Ananke
1974 1 13    Leda
1979 3 16    Metis, Adrastea, Thebe
1999 1 17    Callirrhoe (S/1999 J1)
23.-26. listopadu 2000
(5. ledna 2001)
5. prosince 2000
(listopad 2000)
11 28  IAUC 7525 
 IAUC 7555 
 Themisto (S/2000 J1), Kalyke (S/2000 J2),
 Iocaste (S/2000 J3), Erinome (S/2000 J4),
 Harpalyke (S/2000 J5), Isonoe (S/2000 J6),
 Praxidike (S/2000 J7), Megaclite (S/2000 J8),
 Taygete (S/2000 J9), Chaldene (S/2000 J10),
 S/2000 J11
prosinec 2001
(16. května 2002)
11 39  IAUC 7900   Autonoe (S/2001 J1), Thyone (S/2001 J2),
 Hermippe (S/2001 J3), Eurydome (S/2001 J4),
 Sponde (S/2001 J5), Pasithee (S/2001 J6),
 Euanthe (S/2001 J7), Kale (S/2001 J8),
 Orthosie (S/2001 J9), Euporie (S/2001 J10),
 Aitne (S/2001 J11)
31. října 2002
(18. prosince 2002)
1 40  IAUC 8035   S/2002 J1
únor 2003
(4., 6., 7. března 2003)
12 52  IAUC 8087 
 IAUC 8088 
 IAUC 8089 
 S/2003 J1 - S/2003 J12
únor 2003
(12. dubna 2003)
7 59  IAUC 8116 
 IAUC 8125 
 S/2003 J13 - S/2003 J19

(14. dubna 2003)
1 60  IAUC 8125   S/2003 J20

(28. května 2003)
1 61  IAUC 8138   S/2003 J21

(2. února 2004)
2 63  IAUC 8276 
 IAUC 8281 
 S/2003 J22
 S/2003 J23

(1. června 2011)
2 65
MPEC 2011-L06 S/2010 J1
S/2010 J2

(29. ledna 2012)
2 67
MPEC 2012-B97 S/2011 J1
S/2011 J2
Poznámka: IAUC = Cirkulář Mezinárodní astronomické unie (International Astronomical Union)
Vývoj Různé formáty dat

ZIP soubor
(všechny formáty)

GIF soubor

PDF soubor
Stránka byla naposledy editována 28. ledna 2013 v 22:52.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 23714krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/jupiter/923-mesice-planety-jupiter)
Nahrávám...