Plynné planety > Jupiter > Měsíce planety Jupiter

Měsíce planety Jupiter

Seznam měsíců

Polohy měsíců
Polohy měsíců Jupitera, vodorovné měřítko je ocejchováno v poloměrech Jupitera, tj. 1 dílek = 71 492 km. Pro přehlednost nejsou nově objevené měsíce (po roce 1999) zakresleny.

Souhrnné informace o měsících

V následujícím souboru jsou obsaženy zajímavé informace o drahách Jupiterových měsíců v souboru xlsx, kde jsou měsíce uspořádáné v přehledné tabulce seřazené podle velikosti velké poloosy eliptické oběžné dráhy.

Jupiterovy měsíce Různé formáty dat
ZIP soubor
(všechny formáty)
XLSX soubor
PDF soubor
Po kliknutí se zobrazí soubor programu Excel s tabulkou parametrů Jupiterových měsíců.

Vývoj objevů Jupiterových měsíců

V poslední době nezadržitelně roste počet Jupiterových měsíců (v roce 1999 jich měl 17, počátkem roku 2003 se toto číslo dostalo na 52, na začátku roku 2004 jich bylo 63, na začátku roku 2013 jich známe 67, v roce 2017 jich známe 69 a v roce 2018 již 79). Je to zřejmě důsledkem stále lepšího technického vybavení vyhledávacích teleskopů a také zvětšováním jejich průměru, používáním digitálních kamer a v neposlední řadě počítačovým prohledáváním snímků. Shrnutí vývoje objevů Jupiterových měsíců přináší následující tabulka a graf. Graf začíná objevem Galileovských měsíců (Io, Europa, Ganymedes, Callisto) v roce 1610 a poslední údaje jsou z roku 2018.

Datum objevu
(oznámení)
Přírůstek
za období
Počet měsíců IAUC *) Objevené měsíce
1610 4 4    Io, Europa, Ganymedes, Callisto
1892 1 5    Amalthea
1904 1 6    Himalia
1905 1 7    Elara
1908 1 8    Pasiphae
1914 1 9    Sinope
1938 2 11    Lysithea, Carme
1951 1 12    Ananke
1974 1 13    Leda
1979 3 16    Metis, Adrastea, Thebe
1999 1 17    Callirrhoe (S/1999 J1)
23.-26. listopadu 2000
(5. ledna 2001)
5. prosince 2000
(listopad 2000)
11 28  IAUC 7525 
 IAUC 7555 
 Themisto (S/2000 J1), Kalyke (S/2000 J2),
 Iocaste (S/2000 J3), Erinome (S/2000 J4),
 Harpalyke (S/2000 J5), Isonoe (S/2000 J6),
 Praxidike (S/2000 J7), Megaclite (S/2000 J8),
 Taygete (S/2000 J9), Chaldene (S/2000 J10),
 S/2000 J11
prosinec 2001
(16. května 2002)
11 39  IAUC 7900   Autonoe (S/2001 J1), Thyone (S/2001 J2),
 Hermippe (S/2001 J3), Eurydome (S/2001 J4),
 Sponde (S/2001 J5), Pasithee (S/2001 J6),
 Euanthe (S/2001 J7), Kale (S/2001 J8),
 Orthosie (S/2001 J9), Euporie (S/2001 J10),
 Aitne (S/2001 J11)
31. října 2002
(18. prosince 2002)
1 40  IAUC 8035   S/2002 J1
únor 2003
(4., 6., 7. března 2003)
12 52  IAUC 8087 
 IAUC 8088 
 IAUC 8089 
 S/2003 J1 - S/2003 J12
únor 2003
(12. dubna 2003)
7 59  IAUC 8116 
 IAUC 8125 
 S/2003 J13 - S/2003 J19

(14. dubna 2003)
1 60  IAUC 8125   S/2003 J20

(28. května 2003)
1 61  IAUC 8138   S/2003 J21

(2. února 2004)
2 63  IAUC 8276 
 IAUC 8281 
 S/2003 J22
 S/2003 J23

(1. června 2011)
2 65
MPEC 2011-L06 S/2010 J1
S/2010 J2

(29. ledna 2012)
2 67
MPEC 2012-B97 S/2011 J1
S/2011 J2

(2. června 2017)
1 68
MPEC 2017-L08 S/2016 J1

(5. června 2017)
1 69
MPEC 2017-L47 S/2017 J1

(2018)
10 79
   
Poznámka: IAUC = Cirkulář Mezinárodní astronomické unie (International Astronomical Union)
Vývoj Různé formáty dat

ZIP soubor
(všechny formáty)

GIF soubor

PDF soubor
Stránka byla naposledy editována 17. února 2019 v 19:39.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 44120krát.

Vytištěno ze stránky projektu Planety (astronomia.zcu.cz/planety/jupiter/923-mesice-planety-jupiter)
Nahrávám...