Vybavení > Aplikace > Příklady vhodného freeware

Příklady vhodného freeware

V současné době existuje množství programů určených pro zpracování snímků oblohy, ať se jedná o astronomická data či běžné snímky oblohy. Jedná se o programy jak placené, tak i volně šiřitelné. Přitom některé bezplatné programy v současné době konkurují programům komerčním a ve většině případů zcela vyhoví.

Postupy zpracování vstupních dat se různí jednak podle použité metody snímání a podle charakteru objektu či objektů, které jsou zachyceny. Ve spektru volně šiřitelných programů jde spíše o pomůcky, které se více či méně specializují na provádění jednoho postupu, či několika podobných postupů, souvisejících převážně s jedním z oborů astrofotografie. Přesto se najdou i výjimky, které umožňují zpracovávat více druhů dat různými způsoby.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 8728krát.

Vytištěno ze stránky projektu Astrofoto (astronomia.zcu.cz/astrofoto/aplikace/838-priklady-vhodneho-freeware)
Nahrávám...