Vybavení > Aplikace > Deep Sky Stacker

Deep Sky Stacker

Programů určených na zpracování astrofotografií deep-sky objektů, případně fotografií z profesionálních CCD kamer, je mnoho, ovšem většinou nejsou volně šiřitelné a navíc je jejich obsluha dost náročná a mnohdy vyžaduje rozsáhlé znalosti o digitálním obrazu a jeho zpracování. Deep Sky Stacker je mezi nimi výjimkou, neboť patří do skupiny volně šiřitelných programů a navíc je v něm proces zpracování nafotografovaných dat značně zautomatizován, takže alespoň základní zpracování lze zvládnout velmi snadno. V poslední verzi je v jazykovém nastavení programu i čeština, což rovněž přispívá k přívětivosti ovládání. Nevýhodou je, že výsledek nemusí být vždy stoprocentně dokonalý a pečlivým ručním zpracováním v jiném programu by bylo možné dosáhnout lepších výsledků. Přesto je tento program velmi užitečný, protože díky automatice je možné do něj během pár minut vložit fotografie hned po příjezdu z fotografování a jít v klidu spát. Ráno je výsledek hotov a astrofotograf má hned první verzi zpracovaných snímků. To, zda si pak bude s fotografiemi dále „hrát“ a snažit se z nich vytěžit maximum, je čistě na jeho úvaze, ovšem často se stává, že na pořádné zpracování není delší dobu dostatek času a klidu a nezpracované fotografie by tak ležely ladem.

Program DSS
Obr. 6: Hlavní okno programu Deep Sky Stacker 3

Domovská stránka s programem Deep Sky Stacker s možností bezplatného stáhnutí: deepskystacker.free.fr/english/index.html.

Hlavní okno programu je rozděleno do tří částí. V levém sloupci je menu voleb a nastavení, kde lze vybrat a otevřít zpracovávané snímky a nastavit způsob jejich zpracování. V levém dolním okně je seznam snímků a nad ním je okno náhledu, zobrazující aktuální vybraný snímek.

S každou verzí programu se jeho vlastnosti zlepšují a lze očekávat, že pokud půjde jeho vývoj dál, stane se z něj kvalitní nástroj s běžnou i lepší výstupní kvalitou. Mezi jeho zajímavé, nově přidané funkce patří například skládání na kometu, čímž lze snadno provést sesazení snímků na objekt pohybující se vůči hvězdnému pozadí.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 11506krát.

Vytištěno ze stránky projektu Astrofoto (astronomia.zcu.cz/astrofoto/aplikace/840-deep-sky-stacker)
Nahrávám...