Astrofotografie > Zpracování > Zmenšování snímků

Zmenšování snímků

Na závěr kapitoly o základech zpracováni si nemohu odepřít krátkou poznámku o správném zmenšování již zpracovaných snímků pro webové stránky apod., aniž by došlo k viditelné ztrátě jejich kvality. Při zmenšování je potřeba mít na paměti několik základních pravidel.

První pravidlo, které je vhodné mít na paměti, obzvlášť pokud nemá zmenšovaný snímek již od začátku příliš velké rozlišení, je o opatrnosti. Pokud vůbec zmenšovat, tak nejlépe na 50 %, případně na 25 %. Při těchto zmenšovacích faktorech lze většinou délky obou stran v pixelech snímku vydělit bezezbytku, takže nedochází k deformaci poměru stran a následně k drastičtější interpolaci obrazových dat a je menší pravděpodobnost vzniku tzv. moiré, kterým trpí hlavně fotografie s často se opakujícími drobnými vzorky. Pokud zmenšujeme nějaký velký snímek na malý o rozměru menším než 50 % (nebo 25 %) originálu, je dobré v prvním kroku provést zmenšení snímku na dvojnásobek požadované velikosti a pak se řídit podle následujícího pravidla.

Druhé pravidlo pomáhá bojovat proti snižování technické kvality a ostrosti snímku vlivem zmenšení. Když zmenšujeme nějaký již ostrý snímek, postupujeme tak, že vytvoříme duplicitní vrstvu snímku a tu o něco přeostříme. Pak teprve zmenšíme snímek na požadovanou velikost a postupným zprůhledňováním nastavíme poměr mezi původně ostrým a přeostřeným snímkem do nejvhodnějšího stavu.

Zmenšené snímky je vždy vhodné uložit stranou a původní originály archivovat pro případné použití v budoucnu, protože nikdy není jisté, k čemu ještě budou snímky potřeba, a není nic horšího než zjištění, že původní originály jsou ztraceny v nenávratnu.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3234krát.

Vytištěno ze stránky projektu Astrofoto (astronomia.zcu.cz/astrofoto/zpracovani/879-zmensovani-snimku)
Nahrávám...