G > Galilei > Rehabilitace Galilea Galileiho papežem Janem Pavlem II.

Rehabilitace Galilea Galileiho papežem Janem Pavlem II.

Galileo Galilei

V roce 1633 začal s Galileem soud před inkvizičním úřadem. Měl zde odvolat svoji heliocentrickou představu uspořádání Vesmíru. Galileo čtyřikrát zapřel, že by zastával Koperníkovu doktrínu (tedy že Slunce je nehybné a Země se kolem něj otáčí) jako platnou. I tak byl výsledkem rozsudek, který zněl následovně:

"Vyhlašujeme tímto rozsudek a prohlašujeme, že Vy, Galileo Galilei, jste se stal podle tohoto Svatého Officia (dnes Kongregace pro nauku víry) velmi podezřelým z kacířství, protože jste zachovával a věřil učení, které je falešné a proti Božímu a svatému Písmu:
že slunce je centrem vesmíru,
že se nepohybuje od východu na západ,
že se pohybuje Země, která není v centru vesmíru,
že se v toto všechno může věřit a obhajovat, ačkoliv je to proti Bibli.
"

Galileo Galilei

Sedmdesátiletý geniální vědec a křesťan Galileo byl poté nucen předříkat odvolání, které mu předložila papežská inkvizice: "Já, Galileo Galilei v 70. roce svého života jako vězeň klečící na kolenou a před vámi, Vaše Eminence (10 kardinálů), majíce před očima svaté Evangelium, kterého se dotýkám svýma rukama, odsuzuji, proklínám a ošklivím si chyby a kacířství, že se země pohybuje..."

Tímto odvoláním Galileova veřejná vědecká práce skončila. Přesto všechno mu i tak bylo dovoleno pokračovat v bádání i v domácím vězení. Za svého života se už Galileo očištěné svého jména nedočkal.

Galileo Galilei

Na rehabilitaci Galilea se čekalo od roku 1633 skoro 350 let. Teprve v 80. letech minulého století papež Jan Pavel II. při příležitosti Newtonových oslav oznámil, že katolická církev udělala chybu, odsouzením díla Galileiho za to, že přestal zastávat geocentrismus (tedy že Země je středem vesmíru a všechna nebeská tělesa krouží kolem ní). Dále papež zdůraznil, že Galileův případ je velmi důležitým pro budoucnost, aby se neudělala podobná chyba, pokud se vynoří nějaký další konflikt mezi náboženstvím a vědou.

podle http://www.elabs.com/van/Galileo-kauza.htm

Stránka byla naposledy editována 12. prosince 2012 v 11:25.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 3249krát.

Vytištěno ze stránky projektu Astronomové (astronomia.zcu.cz/astronomove/galilei/2395-rehabilitace-galilea-galileiho-papezem-janem-pavlem-ii)
Nahrávám...