Katalogy > Názvosloví > Io (měsíc Jupiteru)

Io (měsíc Jupiteru)

Vysvětlení jména, jeho vzniku

Íó, dcera Ínacha, říčního boha a prvního argejského krále; byla kněžkou bohyně Héry. Marně prchala před láskou dotírajícího Dia. Ten se z obavy před žárlivou Hérou sice zahalil oblaky, ale Héra milence vypátrala a podle jedněch pověstí proměnila Íju v bílou krásnou krávu; podle jiných Zeus proměnil Íju v krávu sám, aby zmátl Héru; to se mu však nepodařilo, poněvadž Héra prohlédla lest a vyprosila si domnělou krávu jako dar. Ve své zlobě pak dala Íju hledat stále bdícím stookým pastýřem Argem. Zeus přikázal Hermovi, aby Íju osvobodil. Hermés omámil Arga hrou na flétnu a svou kouzelnou hůlkou a pak mu uťal hlavu. Ale Héra ani potom nepovolila a potrestala Íju střečkem, který ji nesnesitelně mučil. Íó prchal různými zeměmi, přebrodila moře v thrácké úžině, která pak byla na její paměť nazvána Bospor - "dobytčí brod". Dospěla až na Kavkaz, kde jí trpící Prométheus prozradil cíl, k němuž musí dojít. Íó stanula konečně na břehu Nilu a tam jí Zeus dotykem ruky vrátil lidskou podobu. Porodila mu syna Epafa, praotce krále Danaa.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 2979krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/189-io-mesic-jupiteru)
Nahrávám...