Katalogy > Názvosloví > Sylvia (planetka)

Sylvia (planetka)

Vysvětlení jména, jeho vzniku

Rhea Silvia neboli Ilia, dcera krále Numitora, vypuzeného jeho mladším bratrem Amuliem, vnučka krále Proky; Amulius zahubil bratry Rhey Silvie a ji samu donutil, aby přijala hodnost vestálky a neměla potomstvo, které by ho mohlo ohrozit. Rhea Silvia však porodila bohu války Martovi dvojčata Romula a Rema. Amulius rozkázal, aby jeho služebníci utopili Rheu Silviu v  řece Tiberu. Bůh Tiberius ji však zachránil a Rhea Silvia se stala jeho ženou.

Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 2321krát.

Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (astronomia.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/300-sylvia-planetka)
Nahrávám...